Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5466
UUID βάσης δεδομένων: f391f1b5-0c0b-413d-8e2d-64ea25c0590e
Όνομα: Ξυλιάτος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İksalyadi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Xyliatos
Ξυλιάτος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Xyliato
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.010,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
550,0 70,0 150,0 240,0
54,5% 6,9% 14,9% 23,8%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.278,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.461,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.487,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
2.600,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
12,00
40.883,47
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
550,00
1.108.871,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.137,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.628,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
4.404,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.787,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
70,00
51.785,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
150,00
368.475,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
1.158,00
0,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
13.547,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
240,00
230.513,00
0,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.010,00
1.759.644,00
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αργύρης γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλιάτος 670,00
Μιχαήλ γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλιάτος 340,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 12,00 550,00
002   γη με βλάστηση 2 12,00 550,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 2,00 50,00
004   αμπέλι 1 2,00 50,00
005   αμπέλι (bağ) 1 2,00 50,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 10,00 500,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 10,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 7 70,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 7 70,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 150,00
002   σπίτι (hane) 2 2 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 30 240,00
002   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 15, 2019, 2:07 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ξυλιάτος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5466/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό