Όνομα: Ξυλιάτος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İksalyadi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Xyliatos
Ξυλιάτος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Xyliato
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 960,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
550,0 70,0 150,0 240,0
57,3% 7,3% 15,6% 25,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.278,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.461,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
84,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
2.600,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
12,00
24.005,54
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
550,00
661.438,50
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.137,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.628,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
2.176,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
70,00
31.096,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
150,00
176.755,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
1.158,00
0,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
9.643,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
240,00
112.902,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
960,00
972.741,50
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αργύρης γιος του Χατζή Γιωρκή
Ξυλιάτος 670,00
Μιχαήλ γιος του Χατζή Γιωρκή
Ξυλιάτος 340,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2 12,00 550,00
002   γη με βλάστηση 2 12,00 550,00
003   1 2,00 50,00
004   αμπέλι 1 2,00 50,00
005   αμπέλι (bağ) 1 2,00 50,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 10,00 500,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 10,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 7 70,00
002   ελιές 2 7 70,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 1 150,00
002   σπίτι (hane) 2 1 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1 30 240,00
002   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 15, 2019, 2:07 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ξυλιάτος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5466/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό