Όνομα: Πέτρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pedra
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Petra
Πέτρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Petra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 48.027,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
23.290,0 6.314,0 14.025,0 7.628,0
48,5% 13,1% 29,2% 15,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
63,00
1.278,00
4,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
42,00
9,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
86,00
1.461,00
5,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
84,00
3,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
149,00
2.600,00
5,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.714,75
24.005,54
7,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
23.290,00
661.438,50
3,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
87,00
1.137,00
7,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
108,00
1.628,00
6,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
296,00
2.176,00
13,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
337,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.314,00
31.096,00
20,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.025,00
176.755,00
7,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
37,00
1.158,00
3,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
722,00
9.643,00
7,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.628,00
112.902,00
6,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
48.027,00
972.741,50
4,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Dede
Πέτρα 185,00
Ebubekir γιος του Ali
Πέτρα 1.875,00
Mehmed γιος του Bektaş
Πέτρα 1.020,00
Ali γιος του Bektaş
Πέτρα 2.795,00
Μητέρα του Ali γιου του Bektaş
Πέτρα 353,00
Κόρη του Hasan
Πέτρα 76,00
Hasan
Πέτρα 0,00
Κόρη του Hüseyin Efendi
Πέτρα 132,00
Hüseyin Efendi
Πέτρα 0,00
Hüseyin γιος του Hasan
Πέτρα 54,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 149 2.036,50 29.305,00
002   γη με βλάστηση 120 2.030,50 28.955,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 1,75 67,50
004   καλλιέργειες μουριάς 11 1,75 67,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 1,75 67,50
006   77 1.468,50 16.727,50
007   6 0,50 40,00
008   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 6 0,50 40,00
009   βαμβάκι 39 125,50 6.525,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 22 94,50 4.725,00
011   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 0,50 25,00
012   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 16 30,50 1.775,00
013   αμπέλι 1 4,00 200,00
014   αμπέλι (bağ) 1 4,00 200,00
015   δημητριακά 31 1.338,50 9.962,50
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 31 1.338,50 9.962,50
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 32 560,25 12.160,00
018   κήπος (bağçe) 7 5,75 292,50
019   αγροτεμάχιο (tarla) 25 554,50 11.867,50
020   28 5,00 250,00
021   αλώνι (harman) 24 4,00 120,00
022   αλώνι (harman yeri) 4 1,00 35,00
023   μάντρα (mandira) 4 1,00 130,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 100,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1,00 100,00
026   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 87 362 6.615,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 24 63 405,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 22 57 379,00
004   μουριές (dut eşcarı) 2 6 26,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 60 295 6.160,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 56 284 5.930,00
007   ελιά (zeytun 2) 4 11 230,00
008   συκιές 1 1 5,00
009   συκιά (incir) 1 1 5,00
010   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 40,00
011   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 40,00
012   χαρουπιές 1 1 5,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 108 10 20.975,00
002   σπίτι (hane) 65 1 5.200,00
003   κατάστημα (dükkan) 1 1 150,00
004   παλαιοπωλείο (eski̇ci̇ dükkani) 1 1 150,00
005   αποθήκη (mahzen) 1 3 1.300,00
006   1 2 200,00
007   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 200,00
008   βοηθητικές κατασκευές 36 0 9.575,00
009   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 36 0 9.575,00
010   Μύλοι 4 3 4.550,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 1 550,00
012   Νερόμυλοι 1 2 4.000,00
013   μικρός μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (sağir değirmeni (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 2 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 37 742 7.898,00
002   αγελάδα (inek) 7 4 375,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
004   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
005   αίγες (keçi̇) 2 16 128,00
006   βόδι (öküz) 21 6 1.375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 5 1.250,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 6 715 5.720,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 5 700 5.600,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 15 120,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέτρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5467/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό