Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5471
UUID βάσης δεδομένων: 96cd680b-43f8-40c4-ba50-de90c1bf8a32
Όνομα: Ελιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Elya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Elia (Lefkosias)
Ελιά (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Elaea
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 47.897,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
17.140,0 1.745,0 14.785,0 14.227,0
35,8% 3,6% 30,9% 29,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ελιά (Αυτή η εγγραφή) 32.417 67,68%
Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği 4.810 10,04%
Lefkoşalı Zaim Mehmed Ağa veled-i Hacı Muustafa Çiftliği Lefkoşalı Zaim Mehmed Ağa veled-i Hacı Muustafa Çiftliği 3.670 7,66%
Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği 7.000 14,61%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
59,00
1.278,00
4,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
42,00
9,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
69,00
1.461,00
4,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
72,00
1.487,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
100,00
2.600,00
3,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.514,50
40.883,47
3,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
17.140,00
1.108.871,00
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.137,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
76,00
1.628,00
4,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
108,00
4.404,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
59,00
1.787,00
3,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.745,00
51.785,00
3,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.785,00
368.475,00
4,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
71,00
1.158,00
6,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
925,00
13.547,00
6,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.227,00
230.513,00
6,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
47.897,00
1.759.644,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan Kethüda
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 820,00
Emir Ali γιος του Emir Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 2.070,00
'Ömer γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 490,00
Salih γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 585,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 750,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 285,00
İbrahim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 80,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 570,00
Mustafa γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 338,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ελιά 890,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 100 1.514,50 17.140,00
002   γη με βλάστηση 68 1.481,50 16.245,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 830,50 9.515,00
004   λαχανικό 1 0,50 15,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 15,00
006   βαμβάκι 12 50,00 1.700,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 7 23,00 730,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 5 27,00 970,00
009   δημητριακά 12 780,00 7.800,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 780,00 7.800,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 651,00 6.730,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 42 650,00 6.680,00
013   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 50,00
014   άλλη χρήση γης 31 32,00 855,00
015   αλώνι (harman) 25 26,00 520,00
016   μάντρα (mandira) 6 6,00 335,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 40,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1,00 40,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 40,00
020   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 32 108 1.745,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 13 105,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 13 105,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 29 95 1.640,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 1 1 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 90 1.560,00
007   ελιά (zeytun 2) 4 4 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 76 59 14.785,00
002   σπίτι (hane) 57 57 10.525,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   βοηθητικές κατασκευές 18 0 4.250,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 18 0 4.250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 56 907 9.777,00
002   πρόβατα (agnam) 3 30 160,00
003   αγελάδα (inek) 15 15 1.200,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
005   αίγες (keçi̇) 2 11 88,00
006   βόδι (öküz) 11 13 1.625,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 25 838 6.704,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 24 788 6.304,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ελιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5471/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό