Όνομα: Ελιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Elya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Elia (Lefkosias)
Ελιά (Λευκωσίας)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Elaea
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.097,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
11.185,0 1.015,0 7.030,0 6.297,0
44,6% 4,0% 28,0% 25,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Ελιά (Αυτή η εγγραφή) 9.617 38,32%
Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği 4.810 19,17%
Lefkoşalı Zaim Mehmed Ağa veled-i Hacı Muustafa Çiftliği Lefkoşalı Zaim Mehmed Ağa veled-i Hacı Muustafa Çiftliği 3.670 14,62%
Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği 7.000 27,89%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
59,00
1.278,00
4,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
42,00
9,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
69,00
1.461,00
4,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
9,00
84,00
10,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
100,00
2.600,00
3,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
989,50
24.005,54
4,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
11.185,00
661.438,50
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.137,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
76,00
1.628,00
4,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
51,00
2.176,00
2,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
337,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.015,00
31.096,00
3,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.030,00
176.755,00
4,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
71,00
1.158,00
6,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
493,00
9.643,00
5,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.297,00
112.902,00
5,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
25.097,00
972.741,50
2,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan Kethüda
Ελιά 820,00
Emir Ali γιος του Emir Hüseyin
Ελιά 2.070,00
'Ömer γιος του Hüseyin
Ελιά 490,00
Salih γιος του Mehmed
Ελιά 585,00
Hasan γιος του Ahmed
Ελιά 750,00
Ahmed γιος του Hasan
Ελιά 285,00
İbrahim γιος του Mehmed
Ελιά 80,00
Hasan γιος του Hüseyin
Ελιά 570,00
Mustafa γιος του Halil
Ελιά 338,00
Hüseyin γιος του Ali
Ελιά 890,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 100 1.135,00 13.070,00
002   γη με βλάστηση 68 1.127,00 12.695,00
003   25 808,00 9.240,00
004   1 0,50 15,00
005   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 15,00
006   βαμβάκι 12 47,50 1.625,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 7 21,50 685,00
008   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 5 26,00 940,00
009   δημητριακά 12 760,00 7.600,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 760,00 7.600,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 43 319,00 3.455,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 42 318,00 3.405,00
013   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 50,00
014   31 7,00 335,00
015   αλώνι (harman) 25 5,00 100,00
016   μάντρα (mandira) 6 2,00 235,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 40,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1,00 40,00
019   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 40,00
020   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 32 62 1.155,00
002   Σύνολο μουριών 3 9 105,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 9 105,00
004   ελιές 29 53 1.050,00
005   ελιές (zeytun eşcarı) 1 1 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 24 51 1.000,00
007   ελιά (zeytun 2) 4 1 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 76 6 7.630,00
002   σπίτι (hane) 57 4 3.945,00
003   1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   βοηθητικές κατασκευές 18 0 3.675,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 18 0 3.675,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 71 571 6.817,00
002   πρόβατα (agnam) 3 25 120,00
003   αγελάδα (inek) 15 2 225,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
005   αίγες (keçi̇) 2 11 88,00
006   βόδι (öküz) 26 10 2.200,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 6 1.700,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 25 523 4.184,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 24 473 3.784,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ελιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5471/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό