Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5472
UUID βάσης δεδομένων: 35ae70cc-c1c5-4ff0-943e-325c437e6a63
Όνομα: Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ελιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.810,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.050,0 160,0 1.550,0 1.050,0
42,6% 3,3% 32,2% 21,8%
Γενικά στατιστικά
Ελιά:
1,00
59,00
1,7%
Ελιά:
1,00
4,00
25,0%
Ελιά:
1,00
69,00
1,4%
Ελιά:
1,00
72,00
1,4%
Ελιά:
4,00
100,00
4,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ελιά:
167,00
1.514,50
11,0%
Γαίες (αξία)
Ελιά:
2.050,00
17.140,00
12,0%
Ελιά:
1,00
32,00
3,1%
Ελιά:
2,00
76,00
2,6%
Ελιά:
8,00
108,00
7,4%
Ελιά:
1,00
59,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
160,00
1.745,00
9,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.550,00
14.785,00
10,5%
Ελιά:
2,00
71,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ελιά:
101,00
925,00
10,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.050,00
14.227,00
7,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ελιά:
4.810,00
47.897,00
10,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Λευκωσιάτη Ιμπραχήμ γιου του Χατζή Μουσταφά Αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği 4.810,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 167,00 2.050,00
002   γη με βλάστηση 2 165,00 1.950,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 165,00 1.950,00
004   βαμβάκι 1 15,00 450,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 15,00 450,00
006   δημητριακά 1 150,00 1.500,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 150,00 1.500,00
008   άλλη χρήση γης 2 2,00 100,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   μάντρα (mandira) 1 1,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 8 160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 8 160,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 1 1.550,00
002   σπίτι (hane) 1 1 350,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 0 1.200,00
004   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 1.200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 100 800,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 12:29 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5472/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό