Όνομα: Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ελιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.810,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.050,0 160,0 1.550,0 1.050,0
42,6% 3,3% 32,2% 21,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ελιά:
1,00
59,00
1,7%
Ελιά:
1,00
4,00
25,0%
Ελιά:
1,00
69,00
1,4%
Ελιά:
1,00
9,00
11,1%
Ελιά:
4,00
100,00
4,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Ελιά:
166,00
989,50
16,8%
Γαίες (αξία)
Ελιά:
2.050,00
11.185,00
18,3%
Ελιά:
1,00
32,00
3,1%
Ελιά:
2,00
76,00
2,6%
Ελιά:
8,00
51,00
15,7%
Ελιά:
1,00
6,00
16,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
160,00
1.015,00
15,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.550,00
7.030,00
22,0%
Ελιά:
2,00
71,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ελιά:
101,00
493,00
20,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.050,00
6.297,00
16,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ελιά:
4.810,00
25.097,00
19,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Λευκωσιάτη Ιμπραχήμ γιου του Χατζή Μουσταφά Αγά
Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği 4.810,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 4 167,00 2.050,00
002   γη με βλάστηση 2 165,00 1.950,00
003   2 165,00 1.950,00
004   βαμβάκι 1 15,00 450,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 15,00 450,00
006   δημητριακά 1 150,00 1.500,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 150,00 1.500,00
008   2 2,00 100,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   μάντρα (mandira) 1 1,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 8 160,00
002   ελιές 1 8 160,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 1 1.550,00
002   σπίτι (hane) 1 1 350,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 0 1.200,00
004   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 1.200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 101 1.050,00
002   βόδι (öküz) 1 1 250,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 12:29 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşalı İbrahim veled-i Hacı Mustafa Ağa'nın Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5472/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό