Όνομα: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ελιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7,000.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3,140.0 400.0 1,500.0 1,960.0
44.9% 5.7% 21.4% 28.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ελιά:
1.00
59.00
1.7%
Ελιά:
1.00
4.00
25.0%
Ελιά:
1.00
69.00
1.4%
Ελιά:
1.00
72.00
1.4%
Ελιά:
3.00
100.00
3.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Ελιά:
280.00
1,514.50
18.5%
Γαίες (αξία)
Ελιά:
3,140.00
17,140.00
18.3%
Ελιά:
1.00
32.00
3.1%
Ελιά:
2.00
76.00
2.6%
Ελιά:
20.00
108.00
18.5%
Ελιά:
1.00
59.00
1.7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
400.00
1,745.00
22.9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1,500.00
14,785.00
10.1%
Ελιά:
2.00
71.00
2.8%
Ζώα (αριθμός)
Ελιά:
124.00
925.00
13.4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1,960.00
14,227.00
13.8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ελιά:
7,000.00
47,897.00
14.6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Ελιάς
Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği 8,250.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 280.00 3,140.00
002   γη με βλάστηση 2 278.00 3,100.00
003   2 278.00 3,100.00
004   βαμβάκι 1 8.00 400.00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8.00 400.00
006   δημητριακά 1 270.00 2,700.00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 270.00 2,700.00
008   1 2.00 40.00
009   αλώνι (harman) 1 2.00 40.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 20 400.00
002   ελιές 1 20 400.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 20 400.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 1 1,500.00
002   σπίτι (hane) 1 1 900.00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 0 600.00
004   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 600.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 124 1,960.00
002   βόδι (öküz) 1 4 1,000.00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 4 1,000.00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 120 960.00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 120 960.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 12:30 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5474/ στις 03/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό