Όνομα: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ελιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.000,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.140,0 400,0 1.500,0 1.960,0
44,9% 5,7% 21,4% 28,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ελιά:
1,00
59,00
1,7%
Ελιά:
1,00
4,00
25,0%
Ελιά:
1,00
69,00
1,4%
Ελιά:
1,00
9,00
11,1%
Ελιά:
3,00
100,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Ελιά:
280,00
989,50
28,3%
Γαίες (αξία)
Ελιά:
3.140,00
11.185,00
28,1%
Ελιά:
1,00
32,00
3,1%
Ελιά:
2,00
76,00
2,6%
Ελιά:
20,00
51,00
39,2%
Ελιά:
1,00
6,00
16,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
400,00
1.015,00
39,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.500,00
7.030,00
21,3%
Ελιά:
2,00
71,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ελιά:
124,00
493,00
25,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.960,00
6.297,00
31,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ελιά:
7.000,00
25.097,00
27,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Ελιάς
Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği 8.250,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 280,00 3.140,00
002   γη με βλάστηση 2 278,00 3.100,00
003   2 278,00 3.100,00
004   βαμβάκι 1 8,00 400,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 400,00
006   δημητριακά 1 270,00 2.700,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 270,00 2.700,00
008   1 2,00 40,00
009   αλώνι (harman) 1 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 20 400,00
002   ελιές 1 20 400,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 20 400,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 1 1.500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 900,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 0 600,00
004   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 124 1.960,00
002   βόδι (öküz) 1 4 1.000,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 4 1.000,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 120 960,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 120 960,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 12:30 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5474/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό