Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5474
UUID βάσης δεδομένων: c9cdbe11-cd79-4228-baf0-429a7dbe4ba7
Όνομα: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Ελιά
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.000,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.140,0 400,0 1.500,0 1.960,0
44,9% 5,7% 21,4% 28,0%
Γενικά στατιστικά
Ελιά:
1,00
59,00
1,7%
Ελιά:
1,00
4,00
25,0%
Ελιά:
1,00
69,00
1,4%
Ελιά:
1,00
72,00
1,4%
Ελιά:
3,00
100,00
3,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ελιά:
280,00
1.514,50
18,5%
Γαίες (αξία)
Ελιά:
3.140,00
17.140,00
18,3%
Ελιά:
1,00
32,00
3,1%
Ελιά:
2,00
76,00
2,6%
Ελιά:
20,00
108,00
18,5%
Ελιά:
1,00
59,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
400,00
1.745,00
22,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.500,00
14.785,00
10,1%
Ελιά:
2,00
71,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Ελιά:
124,00
925,00
13,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ελιά:
1.960,00
14.227,00
13,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ελιά:
7.000,00
47.897,00
14,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Ελιάς
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği 8.250,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 280,00 3.140,00
002   γη με βλάστηση 2 278,00 3.100,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 278,00 3.100,00
004   βαμβάκι 1 8,00 400,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 400,00
006   δημητριακά 1 270,00 2.700,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 270,00 2.700,00
008   άλλη χρήση γης 1 2,00 40,00
009   αλώνι (harman) 1 2,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 20 400,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 20 400,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 20 400,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 1 1.500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 900,00
003   βοηθητικές κατασκευές 1 0 600,00
004   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 120 960,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 120 960,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 120 960,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 12:30 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Sakinlerinden Mehmed veledi-i Hacı Osman Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5474/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό