Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5476
UUID βάσης δεδομένων: 703b0b9c-8d5d-4f03-919c-4a44fd8ff171
Όνομα: Πάνω Ζώδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pano Zotya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Zodeia
Πάνω Ζώδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Zodia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 44.465,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
26.890,0 218,0 9.145,0 8.212,0
60,5% 0,5% 20,6% 18,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.278,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.461,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.487,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
64,00
2.600,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.121,00
40.883,47
2,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
26.890,00
1.108.871,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
1.137,00
0,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.628,00
2,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
4.404,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.787,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
218,00
51.785,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
9.145,00
368.475,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
49,00
1.158,00
4,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
402,00
13.547,00
3,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.212,00
230.513,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
44.465,00
1.759.644,00
2,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Φραντζέσκος γιος του Λούη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 1.520,00
Κόρη του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 2.160,00
Χατζή Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 0,00
Γιαννής γιος του Χατζή Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 2.923,00
Κόρη του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 1.165,00
Αργύρης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 0,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 1.015,00
Χατζή Αργύρης γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 2.830,00
Γαβριήλ γιος του Χατζή Ανζουλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 1.795,00
Χριστοφής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Ζώδεια 480,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 64 1.121,00 26.890,00
002   γη με βλάστηση 39 1.096,00 26.330,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 65,00 1.605,00
004   δημητριακά 8 65,00 1.605,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 61,00 1.525,00
006   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 4,00 80,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 31 1.031,00 24.725,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 31 1.031,00 24.725,00
009   άλλη χρήση γης 25 25,00 560,00
010   αλώνι (harman) 24 24,00 480,00
011   αλώνι (harman yeri) 5 5,00 100,00
012   μάντρα (mandira) 1 1,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 23 218,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 21 210,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 20 200,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 8,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 8,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 32 9.145,00
002   σπίτι (hane) 32 32 9.145,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 38 391 5.462,00
002   πρόβατα (agnam) 2 14 120,00
003   πρόβατα (koyun) 1 4 40,00
004   αγελάδα (inek) 17 19 1.425,00
005   αίγες (keçi̇) 2 29 232,00
006   βόδι (öküz) 9 9 1.125,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 8 320 2.560,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 8 320 2.560,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 23, 2019, 2:19 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Ζώδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5476/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό