Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5477
UUID βάσης δεδομένων: 7b3cd858-f25a-41e2-8d93-9ad22649e4a6
Όνομα: Κάτω Ζώδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kado Zotya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Zodeia
Κάτω Ζώδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Zodia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.035,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
34.560,0 0,0 4.720,0 5.755,0
76,7% 0,0% 10,5% 12,8%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.278,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
25,00
1.461,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
25,00
1.487,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
43,00
2.600,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
772,00
40.883,47
1,9%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
34.560,00
1.108.871,00
3,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
1.137,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.628,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
4.404,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.787,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
51.785,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.720,00
368.475,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
31,00
1.158,00
2,7%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
189,00
13.547,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.755,00
230.513,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
45.035,00
1.759.644,00
2,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουίζος γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 3.530,00
Αρθούρος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 1.610,00
Βασίλης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 2.035,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 2.170,00
Γιαννής γιος του Χατζή Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 1.895,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 1.820,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Γραβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 2.075,00
Λουίζης γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 2.015,00
Γιωρκής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 2.060,00
Λουίζος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κάτω Ζώδεια 2.245,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 43 772,00 34.560,00
002   γη με βλάστηση 24 752,00 33.660,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 2,00 90,00
004   δημητριακά 2 2,00 90,00
005   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 2,00 90,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 22 750,00 33.570,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 22 750,00 33.570,00
008   άλλη χρήση γης 19 20,00 900,00
009   αλώνι (harman) 19 20,00 900,00
010   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 45,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 23 4.720,00
002   σπίτι (hane) 23 23 4.720,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 22 180 3.505,00
002   πρόβατα (agnam) 2 20 160,00
003   αγελάδα (inek) 7 7 600,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
005   βόδι (öküz) 9 13 1.625,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 140 1.120,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 3 115 920,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2020, 12:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Ζώδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5477/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό