Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5480
UUID βάσης δεδομένων: a23c9b54-82e5-42ea-be95-18de0835e662
Όνομα: Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Περιστερώνα (Λευκωσίας)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.305,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.105,0 0,0 1.400,0 800,0
69,9% 0,0% 19,2% 11,0%
Γενικά στατιστικά
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1,00
97,00
1,0%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1,00
2,00
50,0%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1,00
127,00
0,8%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1,00
134,00
0,7%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
3,00
197,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
202,00
2.104,13
9,6%
Γαίες (αξία)
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
5.105,00
89.995,00
5,7%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
0,00
75,00
0,0%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1,00
104,00
1,0%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
0,00
213,00
0,0%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1,00
107,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
0,00
2.038,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1.400,00
26.640,00
5,3%
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
1,00
94,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
100,00
917,00
10,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
800,00
20.276,00
3,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Περιστερώνα (Λευκωσίας):
7.305,00
138.949,00
5,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του Αμντουρεζάκ Εφέντη γιου του Χατζή Οσμάν Εφέντη, κατοίκου Λευκωσίας
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği 7.305,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 202,00 5.105,00
002   άλλη χρήση γης 2 2,00 105,00
003   αλώνι (harman) 1 1,00 25,00
004   μάντρα (mandira) 1 1,00 80,00
005   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 200,00 5.000,00
006   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 200,00 5.000,00
007   άγονο εγκαταλελειμμένο χωράφι (kıraç hali tarla) 1 200,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 1.400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 1.400,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 100 800,00
002   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 26, 2021, 12:51 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Sakinlerinden Abdurrezak Efendi Veled-i Hacı Osman Efendi Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5480/ στις 03/03/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό