Όνομα: Κάτω Κουτραφάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kudrafa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Koutrafas
Κάτω Κουτραφάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Koutrapha
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.296,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.410,0 106,0 4.225,0 1.555,0
42,8% 1,0% 41,0% 15,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
1.278,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.461,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
84,00
3,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
2.600,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
398,50
24.005,54
1,7%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.410,00
661.438,50
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.137,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
46,00
1.628,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
15,00
2.176,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
106,00
31.096,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.225,00
176.755,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.158,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
143,00
9.643,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.555,00
112.902,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
10.296,00
972.741,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Osman
Κάτω Κουτραφάς 1.530,00
'Ömer γιος του Osman
Κάτω Κουτραφάς 386,00
Hasan γιος του Hüseyin
Κάτω Κουτραφάς 1.495,00
Hasan γιος του Osman
Κάτω Κουτραφάς 100,00
Mısdık γιος του Osman
Κάτω Κουτραφάς 110,00
Mustafa γιος του Emir Hasan
Κάτω Κουτραφάς 935,00
Ali γιος του Osman
Κάτω Κουτραφάς 1.035,00
Mustafa γιος του Osman
Κάτω Κουτραφάς 1.115,00
Καρά Hasan γιος του Abdullah
Κάτω Κουτραφάς 705,00
Hüseyin γιος του Mehmed
Κάτω Κουτραφάς 315,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 56 504,50 4.820,00
002   γη με βλάστηση 43 399,50 3.930,00
003   34 259,50 2.530,00
004   βαμβάκι 4 5,50 680,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 1,50 600,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 1 1,50 30,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 2,50 50,00
008   δημητριακά 30 254,00 1.850,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 30 254,00 1.850,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 140,00 1.400,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 9 140,00 1.400,00
012   8 2,00 110,00
013   αλώνι (harman) 7 1,00 30,00
014   μάντρα (mandira) 1 1,00 80,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 103,00 780,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 103,00 780,00
017   ερειπωμένο άγονο χωράφι (hali kıraç tarla) 1 50,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 21 29 181,00
002   Σύνολο μουριών 10 21 101,00
003   μουριές (dut) 1 5 25,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 7 10 50,00
005   μουριές (dut eşcarı) 2 6 26,00
006   ελιές 11 8 80,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 6 60,00
008   ελιά (zeytun 2) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 46 3 4.345,00
002   σπίτι (hane) 45 2 1.845,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 1 120,00
004   Μύλοι 1 1 2.500,00
005   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
006   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 21 146 1.805,00
002   πρόβατα (agnam) 7 140 1.080,00
003   πρόβατα (koyun) 2 70 520,00
004   αγελάδα (inek) 5 2 100,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
007   βόδι (öküz) 9 4 625,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Κουτραφάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5481/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό