Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5481
UUID βάσης δεδομένων: d18e7457-df82-4ec9-bfc1-c65e6138d5c3
Όνομα: Κάτω Κουτραφάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kudrafa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kato Koutrafas
Κάτω Κουτραφάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Koutrapha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.091,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.735,0 451,0 8.185,0 4.720,0
39,5% 2,0% 37,1% 21,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
1.278,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.461,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
24,00
1.487,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
2.600,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.127,50
40.883,47
2,8%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.735,00
1.108.871,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.137,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
46,00
1.628,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
66,00
4.404,00
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
46,00
1.787,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
451,00
51.785,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
8.185,00
368.475,00
2,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.158,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
335,00
13.547,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.720,00
230.513,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
22.091,00
1.759.644,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 1.530,00
'Ömer γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 386,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 1.495,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 100,00
Mısdık γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 110,00
Mustafa γιος του Emir Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 935,00
Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 1.035,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 1.115,00
Καρά Hasan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 705,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κάτω Κουτραφάς 315,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 56 1.127,50 8.735,00
002   γη με βλάστηση 43 972,50 7.345,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 772,50 5.345,00
004   βαμβάκι 4 5,50 680,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 1,50 600,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 1 1,50 30,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 2 2,50 50,00
008   δημητριακά 30 767,00 4.665,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 30 767,00 4.665,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 200,00 2.000,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 9 200,00 2.000,00
012   άλλη χρήση γης 8 8,00 170,00
013   αλώνι (harman) 7 7,00 90,00
014   μάντρα (mandira) 1 1,00 80,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 147,00 1.220,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 147,00 1.220,00
017   ερειπωμένο άγονο χωράφι (hali kıraç tarla) 1 50,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 21 66 451,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 10 41 201,00
003   μουριές (dut) 1 5 25,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 7 30 150,00
005   μουριές (dut eşcarı) 2 6 26,00
006   ελιά (όλα τα είδη) 11 25 250,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 21 210,00
008   ελιά (zeytun 2) 2 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 46 46 8.185,00
002   σπίτι (hane) 45 45 5.685,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 120,00
004   Μύλοι 1 1 2.500,00
005   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
006   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 330 3.470,00
002   πρόβατα (agnam) 7 320 2.520,00
003   πρόβατα (koyun) 2 70 520,00
004   αγελάδα (inek) 5 5 325,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 25,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 25,00
007   βόδι (öküz) 4 5 625,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάτω Κουτραφάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5481/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό