Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5482
UUID βάσης δεδομένων: 00f3cfa7-041a-43de-9ec0-4cc243e3c75f
Όνομα: Βυζακιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vizaca
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vyzakia
Βυζακιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vyzakia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.670,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.590,0 1.530,0 1.875,0 675,0
46,8% 19,9% 24,4% 8,8%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Βυζακιά (Αυτή η εγγραφή) 5.000 65,19%
Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri Vizaca ve Nikidar (Nicidari) Karyeleri 2.670 34,81%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
9,00
1.278,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.461,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.487,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
2.600,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
264,50
40.883,47
0,6%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.590,00
1.108.871,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
12,00
1.137,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
12,00
1.628,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
117,00
4.404,00
2,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.787,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.530,00
51.785,00
3,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.875,00
368.475,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
6,00
1.158,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
29,00
13.547,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
675,00
230.513,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.670,00
1.759.644,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Derviş γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βυζακιά 1.135,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βυζακιά 390,00
Παπά Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 565,00
Χαράλαμπος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 415,00
Γιαννής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 170,00
Μητέρα του Γιαννή γιου του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 20,00
Κυριακός γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 425,00
Πέτρος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 260,00
Κόρη του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 50,00
Σάββας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βυζακιά 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 17 264,50 3.590,00
002   γη με βλάστηση 12 259,50 3.510,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες φουντουκιάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 1 0,50 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 100,00 1.000,00
007   δημητριακά 1 100,00 1.000,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 10 159,00 2.410,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 10 159,00 2.410,00
011   άλλη χρήση γης 5 5,00 80,00
012   αλώνι (harman) 5 5,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 12 117 1.530,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 6 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 6 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 107 1.480,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 105 1.460,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 4 20,00
008   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 1 5,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 12 16 1.875,00
002   σπίτι (hane) 11 11 1.860,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 300,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 15,00
005   κυψέλη (ari kovani) 1 5 15,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 28 425,00
002   αγελάδα (inek) 3 3 225,00
003   αίγες (keçi̇) 2 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 3, 2020, 7:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βυζακιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5482/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό