Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5483
UUID βάσης δεδομένων: 155c8b6d-a537-44a1-a4a8-4e7a90799d19
Όνομα: Νικητάρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nicidari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Nikitari
Νικητάρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Nikitari
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.016,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
845,0 196,0 665,0 310,0
41,9% 9,7% 33,0% 15,4%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
1.278,00
0,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
1.461,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
1.487,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
2.600,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
48,25
40.883,47
0,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
845,00
1.108.871,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.137,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
1.628,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
4.404,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
5,00
1.787,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
196,00
51.785,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
665,00
368.475,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
1.158,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
13.547,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
310,00
230.513,00
0,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.016,00
1.759.644,00
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κωνσταντής γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 963,00
Κόρη του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 348,00
Λουίζης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 0,00
Κόρη του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 180,00
Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 0,00
Τζιρκαλλής γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 135,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 365,00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικητάρι 25,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 11 48,25 845,00
002   γη με βλάστηση 10 47,25 825,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 1,00 50,00
004   αμπέλι 2 1,00 50,00
005   αμπέλι (bağ) 2 1,00 50,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 46,25 775,00
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0,25 10,00
008   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,00 35,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 5 45,00 730,00
010   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
011   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 32 196,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 4 18 66,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 4 18 66,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 5 12 120,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 4 40,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 8 80,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
008   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
009   καρυδιά 1 1 5,00
010   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 665,00
002   σπίτι (hane) 5 5 665,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 22 310,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 150,00
003   αίγες (keçi̇) 2 20 160,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νικητάρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5483/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό