Όνομα: Νικητάρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nicidari
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Nikitari
Νικητάρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Nikitari
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2,016.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
845.0 196.0 665.0 310.0
41.9% 9.7% 33.0% 15.4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
5.00
1,278.00
0.4%
Ναχιγιές Μόρφου:
0.00
42.00
0.0%
Ναχιγιές Μόρφου:
8.00
1,461.00
0.5%
Ναχιγιές Μόρφου:
8.00
1,487.00
0.5%
Ναχιγιές Μόρφου:
11.00
2,600.00
0.4%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
48.25
40,883.37
0.1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
845.00
1,108,871.00
0.1%
Ναχιγιές Μόρφου:
11.00
1,137.00
1.0%
Ναχιγιές Μόρφου:
5.00
1,628.00
0.3%
Ναχιγιές Μόρφου:
32.00
4,404.00
0.7%
Ναχιγιές Μόρφου:
5.00
1,787.00
0.3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
196.00
51,785.00
0.4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
665.00
368,475.00
0.2%
Ναχιγιές Μόρφου:
3.00
1,158.00
0.3%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
22.00
13,547.00
0.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
310.00
230,513.00
0.1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2,016.00
1,759,644.00
0.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κωνσταντής γιος του Νικολή
Νικητάρι 963.00
Κόρη του Λουίζη
Νικητάρι 348.00
Λουίζης
Νικητάρι 0.00
Κόρη του Γιαννή
Νικητάρι 180.00
Γιαννής
Νικητάρι 0.00
Τζιρκαλλής γιος του Γαβριήλ
Νικητάρι 135.00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
Νικητάρι 365.00
Γυναίκα του Μιχαήλ γιου του Χριστόδουλου
Νικητάρι 25.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 11 48.25 845.00
002   γη με βλάστηση 10 47.25 825.00
003   2 1.00 50.00
004   αμπέλι 2 1.00 50.00
005   αμπέλι (bağ) 2 1.00 50.00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 46.25 775.00
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0.25 10.00
008   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1.00 35.00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 5 45.00 730.00
010   1 1.00 20.00
011   αλώνι (harman) 1 1.00 20.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 11 32 196.00
002   Σύνολο μουριών 4 18 66.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 4 18 66.00
004   ελιές 5 12 120.00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 4 40.00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 8 80.00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5.00
008   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5.00
009   καρυδιές 1 1 5.00
010   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 5.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 5 665.00
002   σπίτι (hane) 5 5 665.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 3 22 310.00
002   αγελάδα (inek) 1 2 150.00
003   αίγες (keçi̇) 2 20 160.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νικητάρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5483/ στις 03/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό