Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5484
UUID βάσης δεδομένων: 8fda05c1-336f-452e-8642-312b15d54ba2
Όνομα: Κατωκοπιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kadakopya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Katokopia
Κατωκοπιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kato Kopia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 55.411,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
43.125,0 125,0 6.080,0 6.081,0
77,8% 0,2% 11,0% 11,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.278,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.461,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.487,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
65,00
2.600,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
956,50
40.883,47
2,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
43.125,00
1.108.871,00
3,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
1.137,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.628,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
8,00
4.404,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.787,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
125,00
51.785,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.080,00
368.475,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
48,00
1.158,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
222,00
13.547,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
6.081,00
230.513,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
55.411,00
1.759.644,00
3,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κατωκοπιά 155,00
Αργύρης γιος του παπά Χατζή Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 1.870,00
Λούης γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 2.930,00
Χριστοφής γιος του Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 3.140,00
Λούης γιος του Χατζή Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 2.685,00
Συμεών γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 275,00
Πετρής γιος του Σωζόμενου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 2.686,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 2.305,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 2.125,00
Αργύρης γιος του Λούη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κατωκοπιά 1.110,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 65 956,50 43.125,00
002   γη με βλάστηση 43 932,50 42.045,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 75,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 75,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 15 24,00 1.010,00
007   βαμβάκι 1 2,50 375,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 2,50 375,00
009   αμπέλι 2 4,00 110,00
010   αμπέλι (bağ) 2 4,00 110,00
011   δημητριακά 12 17,50 525,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 10,00 100,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 11 7,50 425,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 27 908,00 40.960,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 150,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 26 907,00 40.810,00
017   άλλη χρήση γης 22 24,00 1.080,00
018   αλώνι (harman) 22 24,00 1.080,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 8 125,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 8 125,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 8 125,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 27 6.080,00
002   σπίτι (hane) 27 27 6.080,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 43 217 4.831,00
002   αγελάδα (inek) 17 20 1.500,00
003   αίγες (keçi̇) 6 66 528,00
004   βόδι (öküz) 13 15 1.875,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 7 116 928,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 7 116 928,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 13, 2021, 6:56 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κατωκοπιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5484/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό