Όνομα: Ποτάμι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Podami
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Potami
Ποτάμι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Potami
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.453,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.370,0 70,0 965,0 1.048,0
39,7% 2,0% 27,9% 30,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
9,00
1.278,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
10,00
1.461,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
84,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
2.600,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
63,25
24.005,54
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.370,00
661.438,50
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.137,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
9,00
1.628,00
0,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
2.176,00
0,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
337,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
70,00
31.096,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
965,00
176.755,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
1.158,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
107,00
9.643,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.048,00
112.902,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.453,00
972.741,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιάκος Γιωρκής
Ποτάμι 820,00
Γιωρκής γιος του Πέτρου
Ποτάμι 670,00
Χατζή Πετρής γιος του παπά Κυριάκου
Ποτάμι 1.545,00
Κυριάκος γιος του Γιάκου
Ποτάμι 510,00
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
Ποτάμι 55,00
Μιχαήλ γιος του Πέτρου
Ποτάμι 40,00
Μάριος Κουτσού
Ποτάμι 80,00
Κόρη του Αντώνη
Ποτάμι 158,00
Αντώνης
Ποτάμι 0,00
Kilisenin malı
Ποτάμι 60,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 16 65,50 1.435,00
002   γη με βλάστηση 11 63,50 1.365,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 50,00
004   καλλιέργειες συκιάς 1 1,00 50,00
005   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 1,00 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 0,25 15,00
007   λαχανικό 1 0,25 15,00
008   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 1 0,25 15,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 62,25 1.300,00
010   κήπος (bağçe) 4 0,75 40,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,50 60,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 4 60,00 1.200,00
013   άλλη χρήση γης 5 2,00 70,00
014   αλώνι (harman) 4 1,00 20,00
015   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 7 70,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 7 70,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 6 60,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 3 965,00
002   σπίτι (hane) 8 1 765,00
003   βυρσοδεψείο (debbağhane) 1 2 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 108 1.048,00
002   αγελάδα (inek) 2 1 75,00
003   αίγες (keçi̇) 3 106 848,00
004   βόδι (öküz) 2 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ποτάμι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5485/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό