Όνομα: Άλωνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alona
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alona
Άλωνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 24.003,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
18.007,5 1.395,0 2.535,0 2.066,0
75,0% 5,8% 10,6% 8,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
39,00
1.278,00
3,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.461,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
84,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
121,00
2.600,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
292,88
24.005,54
1,2%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
18.007,50
661.438,50
2,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
71,00
1.137,00
6,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
68,00
1.628,00
4,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
65,00
2.176,00
3,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.395,00
31.096,00
4,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.535,00
176.755,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
26,00
1.158,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
108,00
9.643,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.066,00
112.902,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
24.003,50
972.741,50
2,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης γιος του Κυριάκου
Άλωνα 585,00
Γιαννής γιος του Κυριάκου
Άλωνα 814,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
Άλωνα 1.021,00
Γυναίκα του Γιαννή
Άλωνα 340,00
Γιαννής
Άλωνα 0,00
Γιος του Μιχαήλ
Άλωνα 2.067,00
Κωνσταντίνος γιος του Χατζή Χριστοφή
Άλωνα 1.296,00
Αναστάσης γιος του παπά Γιωρκή
Άλωνα 1.720,00
Αναστάσης γιος του Ανδρέα
Άλωνα 2.299,00
Γιωρκής γιος του Αναστάση
Άλωνα 1.196,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 121 344,63 21.462,50
002   γη με βλάστηση 117 341,63 18.237,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 50 17,38 3.115,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 1,63 230,00
005   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 1 0,25 50,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 1,38 180,00
007   καλλιέργειες φουντουκιάς 41 15,75 2.885,00
008   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 3 3,25 650,00
009   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 5 3,25 900,00
010   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 2 1,00 200,00
011   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 31 8,25 1.135,00
012   64 309,00 14.622,50
013   4 0,75 150,00
014   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 4 0,75 150,00
015   βαμβάκι 2 50,00 3.100,00
016   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 50,00 3.100,00
017   αμπέλι 45 134,50 5.650,00
018   αμπέλι (bağ) 45 134,50 5.650,00
019   δημητριακά 13 123,75 5.722,50
020   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 120,00 5.600,00
021   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 11 3,75 122,50
022   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 15,25 500,00
023   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,25 50,00
024   αγροτεμάχιο (tarla) 2 15,00 450,00
025   4 3,00 3.225,00
026   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
027   kadim ma-i cari 1 0,00 3.000,00
028   μάντρα (mandira) 1 1,00 5,00
029   χειμαδιό (kışlık) 1 1,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 71 107 1.700,00
002   Σύνολο μουριών 3 10 115,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 10 115,00
004   ελιές 18 61 1.010,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 18 61 1.010,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 26 13 65,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 3 1 5,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 22 10 50,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 2 10,00
010   καρυδιές 24 23 510,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 20,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 22 21 480,00
013   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 68 7 4.230,00
002   σπίτι (hane) 42 3 2.620,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 1 370,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 150,00
005   αγροτικά κτήρια 2 2 410,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 60,00
007   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 350,00
008   23 1 950,00
009   23 1 950,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 23 1 950,00
011   Μύλοι 1 1 250,00
012   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 26 115 2.566,00
002   πρόβατα (agnam) 1 60 480,00
003   αγελάδα (inek) 7 4 285,00
004   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
005   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 60,00
006   μουλάρι (katir) 4 1 800,00
007   αίγες (keçi̇) 11 47 376,00
008   βόδι (öküz) 3 3 625,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:40 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άλωνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5486/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό