Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5486
UUID βάσης δεδομένων: b6c45b0b-f447-402c-80d9-e89258725df6
Όνομα: Άλωνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alona
Άλωνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 47.977,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
29.647,5 2.295,0 11.980,0 4.055,0
61,8% 4,8% 25,0% 8,5%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
39,00
1.278,00
3,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.461,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
36,00
1.487,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
121,00
2.600,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
514,88
40.883,47
1,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
29.647,50
1.108.871,00
2,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
71,00
1.137,00
6,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
68,00
1.628,00
4,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
186,00
4.404,00
4,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
67,00
1.787,00
3,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.295,00
51.785,00
4,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
11.980,00
368.475,00
3,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
26,00
1.158,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
131,00
13.547,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.055,00
230.513,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
47.977,50
1.759.644,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 585,00
Γιαννής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 814,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 1.021,00
Γυναίκα του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 340,00
Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 0,00
Γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 2.067,00
Κωνσταντίνος γιος του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 1.296,00
Αναστάσης γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 1.720,00
Αναστάσης γιος του Ανδρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 2.299,00
Γιωρκής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άλωνα 1.196,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 121 514,88 29.647,50
002   γη με βλάστηση 117 511,88 26.422,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 50 44,63 7.475,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 2,88 340,00
005   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 1 0,25 50,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 2,63 290,00
007   καλλιέργειες φουντουκιάς 41 41,75 7.135,00
008   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 3 3,25 650,00
009   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 5 4,75 900,00
010   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 2 2,00 400,00
011   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 31 31,75 5.185,00
012   μη δενδρώδης καλλιέργεια 64 452,00 18.447,50
013   λαχανικό 4 1,75 250,00
014   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 4 1,75 250,00
015   βαμβάκι 2 50,00 3.100,00
016   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 50,00 3.100,00
017   αμπέλι 45 273,50 9.305,00
018   αμπέλι (bağ) 45 273,50 9.305,00
019   δημητριακά 13 126,75 5.792,50
020   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 120,00 5.600,00
021   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 11 6,75 192,50
022   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 15,25 500,00
023   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,25 50,00
024   αγροτεμάχιο (tarla) 2 15,00 450,00
025   άλλη χρήση γης 4 3,00 3.225,00
026   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
027   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 1 0,00 3.000,00
028   μάντρα (mandira) 1 1,00 5,00
029   χειμαδιό (kışlık) 1 1,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 71 186 2.295,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 10 115,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 10 115,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 18 78 1.180,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 18 78 1.180,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 26 52 260,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 3 3 15,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 22 47 235,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 2 10,00
010   καρυδιά 24 46 740,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 20,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 22 44 710,00
013   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 68 67 11.980,00
002   σπίτι (hane) 42 41 6.795,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 3 3 370,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 150,00
005   αγροτικά κτήρια 2 2 410,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 60,00
007   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 350,00
008   τμήμα κτηρίου 23 23 4.525,00
009   δωμάτιο 23 23 4.525,00
010   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 23 23 4.525,00
011   Μύλοι 1 1 250,00
012   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 129 3.555,00
002   πρόβατα (agnam) 1 60 480,00
003   αγελάδα (inek) 7 8 585,00
004   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 60,00
005   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 1 60,00
006   μουλάρι (katir) 4 4 1.800,00
007   αίγες (keçi̇) 11 55 440,00
008   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:40 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άλωνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5486/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό