Όνομα: Ασκάς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aska
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Askas
Ασκάς
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Askas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.248,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.870,0 235,0 900,0 243,0
73,7% 4,5% 17,1% 4,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
15,00
1.278,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.461,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
84,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
41,00
2.600,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
74,75
24.005,54
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.870,00
661.438,50
0,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.137,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
1.628,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
19,00
2.176,00
0,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
235,00
31.096,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
900,00
176.755,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
11,00
1.158,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
22,00
9.643,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
243,00
112.902,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.248,00
972.741,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Χατζή Αναστάση
Ασκάς 1.960,00
Κόρη του παπά Κωνσταντή
Ασκάς 1.276,00
Παπάς Κωνσταντής
Ασκάς 0,00
Χαράλαμπος γιος του Χριστοφή
Ασκάς 400,00
Γιωρκής γιος του Μάρκου
Ασκάς 1.192,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
Ασκάς 765,00
Πετρής γιος του Γιωρκή
Ασκάς 345,00
Γιωρκής γιος του παπά Μάρκου
Ασκάς 1.124,00
Θεόδωρος γιος του Γιαννή
Ασκάς 436,00
Κυριάκος γιος του Γιαννή
Ασκάς 690,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 41 80,50 4.425,00
002   γη με βλάστηση 41 80,50 4.425,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,25 210,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 10,00
005   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 1 0,25 10,00
006   καλλιέργειες φουντουκιάς 1 1,00 200,00
007   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 1 1,00 200,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 77,75 3.845,00
009   λαχανικό 6 3,00 600,00
010   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 6 3,00 600,00
011   αμπέλι 22 73,00 3.185,00
012   αμπέλι (bağ) 22 73,00 3.185,00
013   δημητριακά 6 1,75 60,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 1,75 60,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 1,50 370,00
016   κήπος (bağçe) 1 1,00 200,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 4 0,50 170,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 32 39 320,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 3 15,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 3 15,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 11 14 140,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 14 140,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 8 11 55,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 8 11 55,00
008   καρυδιά 11 11 110,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 11 11 110,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 3 1.400,00
002   σπίτι (hane) 14 1 400,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 250,00
004   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 250,00
005   τμήμα κτηρίου 2 1 750,00
006   δωμάτιο 2 1 750,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 1 750,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 22 243,00
002   αγελάδα (inek) 4 1 75,00
003   αίγες (keçi̇) 7 21 168,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ασκάς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5487/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό