Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5488
UUID βάσης δεδομένων: ed10ba93-c969-4d26-9cf6-328c4821d83e
Όνομα: Φτερικούδι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İfterikuyi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fterikoudi
Φτερικούδι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phterykoudhi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.090,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.380,0 560,0 4.770,0 1.380,0
52,4% 4,0% 33,9% 9,8%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.278,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.461,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.487,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
44,00
2.600,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
142,25
40.883,47
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.380,00
1.108.871,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
28,00
1.137,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.628,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
63,00
4.404,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.787,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
560,00
51.785,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.770,00
368.475,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.158,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
47,00
13.547,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.380,00
230.513,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.090,00
1.759.644,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 1.512,00
Κυριάκος γιος του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 3.970,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 375,00
Κωνσταντής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 1.046,00
Μιχαήλ γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 929,00
Δημήτρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 606,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 565,00
Γιωρκής γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 731,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 961,00
Χαράλαμπος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φτερικούδι 120,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 44 142,25 7.380,00
002   γη με βλάστηση 44 142,25 7.380,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 15 12,00 2.190,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,00 60,00
005   κήπος με μουριές (eşcar-ı dut bağçesi) 1 0,25 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 0,75 35,00
007   καλλιέργειες φουντουκιάς 11 10,50 2.030,00
008   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 5 3,25 615,00
009   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 6 7,25 1.415,00
010   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 100,00
011   μη δενδρώδης καλλιέργεια 28 129,25 4.990,00
012   αμπέλι 26 128,00 4.950,00
013   αμπέλι (bağ) 26 128,00 4.950,00
014   δημητριακά 2 1,25 40,00
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,25 40,00
016   μικτές καλλιέργειες 1 1,00 200,00
017   κήπος με φουντουκιές και μουριές (fındık bağçesi ma' dut) 1 1,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 28 63 560,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 30 300,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 29 290,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 14 70,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 7 14 70,00
007   καρυδιά 11 19 190,00
008   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 11 19 190,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 23 4.770,00
002   σπίτι (hane) 15 15 2.395,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 500,00
004   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 2 2 500,00
005   τμήμα κτηρίου 3 3 875,00
006   δωμάτιο 3 3 875,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 3 3 875,00
008   βοηθητικές κατασκευές 2 2 500,00
009   ληνός με πιεστήριο (mengene şirahane) 2 2 500,00
010   Μύλοι 1 1 500,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 47 1.380,00
002   αγελάδα (inek) 4 4 300,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
004   αίγες (keçi̇) 9 40 330,00
005   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:37 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φτερικούδι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5488/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό