Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5492
UUID βάσης δεδομένων: bedabdba-e7d3-4965-96b3-36889de5d777
Όνομα: Ακάκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Akaci
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Akaki
Ακάκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akacha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 275.863,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
201.349,5 3.039,0 46.067,5 25.407,0
73,0% 1,1% 16,7% 9,2%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
74,00
1.278,00
5,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
42,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
87,00
1.461,00
6,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
88,00
1.487,00
5,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
189,00
2.600,00
7,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.877,50
40.883,47
9,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
201.349,50
1.108.871,00
18,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
68,00
1.137,00
6,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
128,00
1.628,00
7,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
331,00
4.404,00
7,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
303,00
1.787,00
17,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.039,00
51.785,00
5,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
46.067,50
368.475,00
12,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
107,00
1.158,00
9,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.784,00
13.547,00
13,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
25.407,00
230.513,00
11,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
275.863,00
1.759.644,00
15,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιεροκήρυκας Hacı Hüseyin Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 5.275,00
Ιμάμης Mehmed Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 350,00
Emir Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 2.040,00
Ali γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 2.015,00
Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 1.657,50
Ahmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 1.755,00
Receb γιος του Ahmed γιου του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 460,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 1.855,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 1.530,00
Bektaş γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακάκι 1.490,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 189 3.877,50 201.349,50
002   γη με βλάστηση 138 3.827,00 198.972,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 67 198,50 27.802,50
004   βαμβάκι 46 124,50 24.500,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 1 0,50 100,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 28 74,00 14.700,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 17 50,00 9.700,00
008   δημητριακά 21 74,00 3.302,50
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 52,00 2.340,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 19 22,00 962,50
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 71 3.628,50 171.170,00
012   κήπος (bağçe) 1 7,00 350,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 400,00
014   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cariyle) 1 1,50 2.000,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 68 3.618,00 168.420,00
016   άλλη χρήση γης 51 50,50 2.377,00
017   αλώνι (harman) 47 46,50 2.067,00
018   μάντρα (mandira) 4 4,00 310,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 68 331 3.039,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 18 83 355,00
003   μουριές (dut) 1 5 25,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 16 77 325,00
005   μουριές (dut eşcarı) 1 1 5,00
006   ελιά (όλα τα είδη) 45 239 2.645,00
007   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 5 50,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 41 216 2.415,00
009   ελιά (zeytun 2) 3 18 180,00
010   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 4 14,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 2 2 8,00
012   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 6,00
013   ανάμικτα δέντρα 1 5 25,00
014   μουριές και συκιές (dut ve incir eşcarı) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 128 303 46.067,50
002   σπίτι (hane) 75 77 26.020,00
003   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 1 1 900,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 46 230,00
005   κυψέλη (ari kovani) 5 46 230,00
006   βοηθητικές κατασκευές 45 177 14.467,50
007   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 2 51 7.000,00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 43 126 7.467,50
009   Μύλοι 3 3 5.350,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
011   Νερόμυλοι 2 2 5.000,00
012   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
013   χειμερινός νερόμυλος σε αχρησία (battal kış değirmeni) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 89 1.766 20.857,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   αγελάδα (inek) 29 35 2.625,00
004   αίγες (keçi̇) 3 41 328,00
005   βόδι (öküz) 32 34 4.300,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 24 1.636 13.444,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 23 1.631 13.044,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 5 400,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ακάκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5492/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό