Όνομα: Ακάκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Akaci
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Akaki
Ακάκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akacha
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 150.190,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
118.432,0 1.853,0 18.472,5 12.688,0
78,9% 1,2% 12,3% 8,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
74,00
1.278,00
5,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
42,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
87,00
1.461,00
6,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
3,00
84,00
3,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
189,00
2.600,00
7,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.412,50
24.005,54
10,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
118.432,00
661.438,50
17,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
68,00
1.137,00
6,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
128,00
1.628,00
7,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
181,00
2.176,00
8,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
175,00
337,00
51,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.853,00
31.096,00
6,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
18.472,50
176.755,00
10,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
107,00
1.158,00
9,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.385,00
9.643,00
14,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
12.688,00
112.902,00
11,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
150.190,50
972.741,50
15,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιεροκήρυκας Hacı Hüseyin Efendi
Ακάκι 5.275,00
Ιμάμης Mehmed Efendi
Ακάκι 350,00
Emir Mehmed γιος του İbrahim
Ακάκι 2.040,00
Ali γιος του Ahmed
Ακάκι 2.015,00
Hasan γιος του İbrahim
Ακάκι 1.657,50
Ahmed γιος του İbrahim
Ακάκι 1.755,00
Receb γιος του Ahmed γιου του İbrahim
Ακάκι 460,00
Ahmed γιος του Hüseyin
Ακάκι 1.855,00
Hasan γιος του Mustafa
Ακάκι 1.530,00
Bektaş γιος του Mustafa
Ακάκι 1.490,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 189 2.480,00 125.867,00
002   γη με βλάστηση 138 2.477,50 125.550,00
003   67 138,00 17.310,00
004   βαμβάκι 46 76,00 14.500,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (tarla-yı penbe) 1 0,50 100,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 28 45,50 9.100,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 17 30,00 5.300,00
008   δημητριακά 21 62,00 2.810,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 52,00 2.340,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 19 10,00 470,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 71 2.339,50 108.240,00
012   κήπος (bağçe) 1 7,00 350,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 400,00
014   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cariyle) 1 1,50 2.000,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 68 2.329,00 105.490,00
016   51 2,50 317,00
017   αλώνι (harman) 47 1,50 87,00
018   μάντρα (mandira) 4 1,00 230,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 68 252 2.176,00
002   Σύνολο μουριών 18 71 295,00
003   μουριές (dut) 1 5 25,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 16 65 265,00
005   μουριές (dut eşcarı) 1 1 5,00
006   ελιές 45 174 1.845,00
007   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 5 50,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 41 151 1.615,00
009   ελιά (zeytun 2) 3 18 180,00
010   Σύνολο αμυγδαλιών 4 2 11,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 2 1 8,00
012   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 1 3,00
013   ανάμικτα δέντρα 1 5 25,00
014   μουριές και συκιές (dut ve incir eşcarı) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 128 194 23.797,50
002   σπίτι (hane) 75 4 7.475,00
003   διώροφο σπίτι (hane-i fevkanili) 1 1 900,00
004   5 26 130,00
005   κυψέλη (ari kovani) 5 26 130,00
006   βοηθητικές κατασκευές 45 161 10.842,50
007   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık 2) 2 51 7.000,00
008   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 43 110 3.842,50
009   Μύλοι 3 3 5.350,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
011   Νερόμυλοι 2 2 5.000,00
012   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
013   χειμερινός νερόμυλος σε αχρησία (battal kış değirmeni) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 107 1.434 13.298,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   αγελάδα (inek) 29 6 450,00
004   αίγες (keçi̇) 3 41 328,00
005   βόδι (öküz) 50 4 1.100,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 18 1 550,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 24 1.363 11.260,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 23 1.358 10.860,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 5 400,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ακάκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5492/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό