Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5494
UUID βάσης δεδομένων: 35a83616-dd61-4e89-8fad-f1953788c597
Όνομα: Αυλώνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avlona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Avlona
Αυλώνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Avlona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 36.835,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
25.745,0 685,0 7.595,0 2.810,0
69,9% 1,9% 20,6% 7,6%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
20,00
1.278,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.461,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
21,00
1.487,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
51,00
2.600,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
449,00
40.883,47
1,1%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
25.745,00
1.108.871,00
2,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
18,00
1.137,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
29,00
1.628,00
1,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
82,00
4.404,00
1,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
24,00
1.787,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
685,00
51.785,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.595,00
368.475,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
14,00
1.158,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
183,00
13.547,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
2.810,00
230.513,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
36.835,00
1.759.644,00
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυλώνα 9.355,00
Λευτέρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 2.290,00
Παπά Δημήτρης γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 2.830,00
Γιαννής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 1.750,00
Παυλής γιος του Χατζή Νίκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 2.450,00
Μητέρα του Παυλή γιου του Χατζή Νίκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 150,00
Χριστόδουλος γιος του Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 770,00
Γυναίκα του Χριστόδουλου γιου του Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 160,00
Ζωρζής γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 3.710,00
Αντωνής γιος του Ισίδωρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυλώνα 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 51 449,00 25.745,00
002   γη με βλάστηση 37 435,00 25.045,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 24 216,00 14.095,00
004   βαμβάκι 7 53,00 5.300,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 2 13,00 1.300,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 5 40,00 4.000,00
007   δημητριακά 11 159,00 7.945,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 5 154,00 7.700,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 5,00 245,00
010   καλαμιώνας (kamışlık) 6 4,00 850,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 219,00 10.950,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 13 219,00 10.950,00
013   άλλη χρήση γης 14 14,00 700,00
014   αλώνι (harman) 13 13,00 650,00
015   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 82 685,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 31 155,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 31 155,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 11 49 520,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 38 410,00
006   ελιά (zeytun 2) 2 11 110,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 24 7.595,00
002   σπίτι (hane) 19 22 3.670,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 2 15,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 2 15,00
006   βοηθητικές κατασκευές 8 0 3.910,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 8 0 3.910,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 182 2.560,00
002   πρόβατα (agnam) 1 10 80,00
003   αγελάδα (inek) 5 6 450,00
004   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
005   βόδι (öküz) 3 6 750,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 150 1.200,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 3 150 1.200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αυλώνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5494/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό