Όνομα: Μένικο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Meniko
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Meniko
Μένικο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Meniko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 96,124.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
67,370.0 3,791.0 14,100.0 10,863.0
70.1% 3.9% 14.7% 11.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
57.00
1,278.00
4.5%
Ναχιγιές Μόρφου:
1.00
42.00
2.4%
Ναχιγιές Μόρφου:
68.00
1,461.00
4.7%
Ναχιγιές Μόρφου:
70.00
1,487.00
4.7%
Ναχιγιές Μόρφου:
99.00
2,600.00
3.8%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
1,359.00
40,883.37
3.3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
67,370.00
1,108,871.00
6.1%
Ναχιγιές Μόρφου:
65.00
1,137.00
5.7%
Ναχιγιές Μόρφου:
60.00
1,628.00
3.7%
Ναχιγιές Μόρφου:
304.00
4,404.00
6.9%
Ναχιγιές Μόρφου:
71.00
1,787.00
4.0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3,791.00
51,785.00
7.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14,100.00
368,475.00
3.8%
Ναχιγιές Μόρφου:
56.00
1,158.00
4.8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
650.00
13,547.00
4.8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
10,863.00
230,513.00
4.7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
96,124.00
1,759,644.00
5.5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Süleyman γιος του Mehmed
Μένικο 915.00
Γυναίκα του Süleyman γιου του Mehmed
Μένικο 275.00
Hasan γιος του İsma'il
Μένικο 2,601.00
Hüseyin γιος του Hasan
Μένικο 2,295.00
Mustafa γιος του Ahmed
Μένικο 580.00
Γυναίκα του İsma'il γιου του Mehmed
Μένικο 145.00
İsma'il γιος του Mehmed
Μένικο 0.00
Hüseyin γιος του Mehmed
Μένικο 1,230.00
Αδέλφια του Hüseyin γιου του Mehmed
Μένικο 430.00
Hüseyin γιος του Mehmed
Μένικο 920.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 99 1,359.00 67,370.00
002   γη με βλάστηση 65 1,325.50 65,695.00
003   11 26.50 525.00
004   δημητριακά 11 26.50 525.00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 20.00 200.00
006   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 10 6.50 325.00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 54 1,299.00 65,170.00
008   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cari) 1 2.00 400.00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 53 1,297.00 64,770.00
010   34 33.50 1,675.00
011   αλώνι (harman) 34 33.50 1,675.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 65 304 3,791.00
002   Σύνολο μουριών 13 34 106.00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 12 32 100.00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 2 6.00
005   ελιές 51 269 3,675.00
006   ελιές (zeytun eşcarı) 2 2 30.00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 58 580.00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 42 189 2,835.00
009   ελιά (zeytun 2) 4 20 230.00
010   καρυδιές 1 1 10.00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 60 71 14,100.00
002   σπίτι (hane) 56 56 13,115.00
003   1 2 10.00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10.00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 11 375.00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 11 375.00
007   Μύλοι 2 2 600.00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350.00
009   Νερόμυλοι 1 1 250.00
010   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 250.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 56 650 10,863.00
002   αγελάδα (inek) 9 10 850.00
003   αίγες (keçi̇) 5 38 304.00
004   βόδι (öküz) 29 29 5,125.00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 11 11 2,750.00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 13 573 4,584.00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 13 573 4,584.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μένικο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5495/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό