Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5495
UUID βάσης δεδομένων: 64606a43-7d03-42be-9194-ca4949a286e9
Όνομα: Μένικο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Meniko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Meniko
Μένικο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Meniko
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 96.124,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
67.370,0 3.791,0 14.100,0 10.863,0
70,1% 3,9% 14,7% 11,3%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
57,00
1.278,00
4,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
68,00
1.461,00
4,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
70,00
1.487,00
4,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
99,00
2.600,00
3,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.359,00
40.883,47
3,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
67.370,00
1.108.871,00
6,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
65,00
1.137,00
5,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
60,00
1.628,00
3,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
304,00
4.404,00
6,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
71,00
1.787,00
4,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.791,00
51.785,00
7,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
14.100,00
368.475,00
3,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
1.158,00
4,8%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
650,00
13.547,00
4,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
10.863,00
230.513,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
96.124,00
1.759.644,00
5,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 915,00
Γυναίκα του Süleyman γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 275,00
Hasan γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 2.601,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 2.295,00
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 580,00
Γυναίκα του İsma'il γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 145,00
İsma'il γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 0,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 1.230,00
Αδέλφια του Hüseyin γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 430,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μένικο 920,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 99 1.359,00 67.370,00
002   γη με βλάστηση 65 1.325,50 65.695,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 26,50 525,00
004   δημητριακά 11 26,50 525,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 20,00 200,00
006   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 10 6,50 325,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 54 1.299,00 65.170,00
008   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe ma' ma-yi cari) 1 2,00 400,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 53 1.297,00 64.770,00
010   άλλη χρήση γης 34 33,50 1.675,00
011   αλώνι (harman) 34 33,50 1.675,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 65 304 3.791,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 13 34 106,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 12 32 100,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 2 6,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 51 269 3.675,00
006   ελιές (zeytun eşcarı) 2 2 30,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 58 580,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 42 189 2.835,00
009   ελιά (zeytun 2) 4 20 230,00
010   καρυδιά 1 1 10,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 60 71 14.100,00
002   σπίτι (hane) 56 56 13.115,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   βοηθητικές κατασκευές 1 11 375,00
006   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 11 375,00
007   Μύλοι 2 2 600,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
009   Νερόμυλοι 1 1 250,00
010   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 45 639 8.113,00
002   αγελάδα (inek) 9 10 850,00
003   αίγες (keçi̇) 5 38 304,00
004   βόδι (öküz) 18 18 2.375,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 13 573 4.584,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve ağnam) 13 573 4.584,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μένικο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5495/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό