Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5496
UUID βάσης δεδομένων: 4d70cfdc-8c04-4f4f-a964-0f59499ac99c
Όνομα: Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Livatya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Livadia (Lefkosias)
Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Livadhia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.164,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.252,5 530,0 3.910,0 472,0
59,6% 4,4% 32,1% 3,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
17,00
1.278,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.461,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.487,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
54,00
2.600,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
126,76
40.883,47
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
7.252,50
1.108.871,00
0,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
41,00
1.137,00
3,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
23,00
1.628,00
1,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
75,00
4.404,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
29,00
1.787,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
530,00
51.785,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
3.910,00
368.475,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
12,00
1.158,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
43,00
13.547,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
472,00
230.513,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
12.164,50
1.759.644,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 1.073,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 616,50
Κυριάκος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 768,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 619,00
Αδελφός του Συμεών γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 293,00
Συμεών γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 293,00
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 661,00
Μιχαήλ γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 400,00
Κόρη του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 400,00
Κυριάκος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα) 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 54 126,76 7.252,50
002   γη με βλάστηση 52 120,76 7.077,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 20 14,38 2.717,50
004   καλλιέργειες μουριάς 4 1,13 117,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,13 117,50
006   καλλιέργειες φουντουκιάς 16 13,25 2.600,00
007   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 5 3,00 500,00
008   κήπος με φουντουκιές (fındıklı bağçe) 1 1,50 250,00
009   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 10 8,75 1.850,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 27 99,38 3.635,00
011   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 1 5,00 150,00
012   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 5,00 150,00
013   αμπέλι 19 90,00 3.195,00
014   αμπέλι (bağ) 19 90,00 3.195,00
015   δημητριακά 7 4,38 290,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 2,00 200,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 2,38 90,00
018   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 7,00 725,00
019   κήπος (bağçe) 1 0,25 50,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,00 400,00
021   περιβόλι (bostanlık) 1 5,00 125,00
022   κήπος με τρεχούμενο νερό και δεξαμενή (bağçe tarlası ma-i cari maa havuz) 1 0,75 150,00
023   άλλη χρήση γης 1 1,00 50,00
024   μάντρα (mandira) 1 1,00 50,00
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5,00 125,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 41 75 530,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 9 45,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 3 9 45,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 7 13 130,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 13 130,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 15 27 85,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 2 2 6,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 12 20 64,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 5 15,00
010   καρυδιά 16 26 270,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 2 2 20,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 13 23 240,00
013   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 29 3.910,00
002   σπίτι (hane) 16 16 2.780,00
003   τμήμα κτηρίου 6 7 1.100,00
004   δωμάτιο 6 7 1.100,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 7 1.100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 6 30,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 43 472,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
003   αίγες (keçi̇) 10 41 322,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λιβάδια (Λευκωσίας) (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5496/ στις 22/02/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό