Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5497
UUID βάσης δεδομένων: c4a5f102-2907-4ce4-bf62-a40c8457ca6f
Όνομα: Palekhori Morphou
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palohor
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palekhori Morphou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 40.368,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.642,5 1.201,0 16.935,0 1.590,0
51,1% 3,0% 42,0% 3,9%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
45,00
1.278,00
3,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
49,00
1.461,00
3,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
49,00
1.487,00
3,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
120,00
2.600,00
4,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
536,25
40.883,47
1,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
20.642,50
1.108.871,00
1,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
59,00
1.137,00
5,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
87,00
1.628,00
5,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
132,00
4.404,00
3,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
87,00
1.787,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.201,00
51.785,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
16.935,00
368.475,00
4,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
18,00
1.158,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
92,00
13.547,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.590,00
230.513,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
40.368,50
1.759.644,00
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 1.245,00
Μάρκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 661,00
Γιωρκής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 730,00
Χριστοφής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 655,00
Κυριάκος γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 760,00
Ζήσιμος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 705,00
Αναστάσης γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 1.100,00
Φίλιππος γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 1.410,00
Παύλος γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 1.135,00
Γιωρκής γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Palekhori Morphou 385,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 120 536,25 20.642,50
002   γη με βλάστηση 120 536,25 20.642,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 25 19,50 1.062,50
004   καλλιέργειες μουριάς 24 19,00 962,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 24 19,00 962,50
006   καλλιέργειες φουντουκιάς 1 0,50 100,00
007   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 1 0,50 100,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 81 508,00 19.040,00
009   αμπέλι 75 505,00 18.950,00
010   αμπέλι (bağ) 75 505,00 18.950,00
011   δημητριακά 6 3,00 90,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 3,00 90,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 8,75 540,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 2 0,75 25,00
015   κήπος (bağçe) 4 4,50 180,00
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 8 3,50 335,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 59 132 1.201,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 27 59 590,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 26 58 580,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 9 21 71,00
006   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 3 9,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 8 18 62,00
008   καρυδιά 23 52 540,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 23 52 540,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 87 87 16.935,00
002   σπίτι (hane) 44 44 8.485,00
003   αγροτικά κτήρια 14 14 2.950,00
004   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 14 14 2.950,00
005   τμήμα κτηρίου 26 26 4.500,00
006   δωμάτιο 26 26 4.500,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 26 26 4.500,00
008   βοηθητικές κατασκευές 2 2 700,00
009   πιεστήριο (πιθανότατα λινός) (mengene) 1 1 200,00
010   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harab şirahane) 1 1 500,00
011   Μύλοι 1 1 300,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 92 1.590,00
002   αγελάδα (inek) 10 11 825,00
003   αίγες (keçi̇) 7 80 640,00
004   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Palekhori Morphou. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5497/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό