Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5500
UUID βάσης δεδομένων: 49c1a022-e69c-43dd-9706-3472efd8a373
Όνομα: Σαράντι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sarandi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Saranti
Σαράντι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Saranti
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.072,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
742,5 30,0 300,0 0,0
69,3% 2,8% 28,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
13,00
1.278,00
1,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
42,00
0,0%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.461,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.487,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
2.600,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
13,50
40.883,47
0,0%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
742,50
1.108.871,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.137,00
0,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.628,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
4,00
4.404,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
1.787,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
30,00
51.785,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
300,00
368.475,00
0,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
1.158,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
13.547,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
230.513,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.072,50
1.759.644,00
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σαράντι 520,00
Κυριάκος γιος του Γερόλεμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σαράντι 540,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 13,50 742,50
002   γη με βλάστηση 7 13,50 742,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 2,00 400,00
004   καλλιέργειες φουντουκιάς 2 2,00 400,00
005   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe tarlası) 1 1,00 200,00
006   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 1 1,00 200,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 11,00 322,50
008   αμπέλι 3 10,50 312,50
009   αμπέλι (bağ) 3 10,50 312,50
010   δημητριακά 1 0,50 10,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 10,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 0,50 20,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0,50 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 4 30,00
002   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
003   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 2 10,00
004   καρυδιά 1 2 20,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 300,00
002   σπίτι (hane) 2 2 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σαράντι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5500/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό