Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5501
UUID βάσης δεδομένων: 9067e813-d08e-4d67-91c3-855de04289a5
Όνομα: Αληθινού (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Alihinu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Alithinou
Αληθινού (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Alithinou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.612,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.672,5 525,0 4.415,0 0,0
53,5% 4,9% 41,6% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
16,00
1.278,00
1,3%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
42,00
2,4%
Ναχιγιές Μόρφου:
18,00
1.461,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
18,00
1.487,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
40,00
2.600,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
126,25
40.883,47
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.672,50
1.108.871,00
0,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
32,00
1.137,00
2,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.628,00
1,7%
Ναχιγιές Μόρφου:
65,00
4.404,00
1,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
28,00
1.787,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
525,00
51.785,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.415,00
368.475,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
1.158,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
13.547,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
0,00
230.513,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
10.612,50
1.759.644,00
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 995,00
Κυριάκος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 565,00
Γιωρκής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 1.030,00
Βασίλης γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 1.127,50
Νικόλας γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 705,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 660,00
Κόρη του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 960,00
Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 0,00
Κόρη του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 605,00
Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αληθινού (το) 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 126,25 5.672,50
002   γη με βλάστηση 40 126,25 5.672,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 17 18,50 3.300,00
004   καλλιέργειες φουντουκιάς 17 18,50 3.300,00
005   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçe) 3 4,00 800,00
006   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 1 1,00 200,00
007   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 13 13,50 2.300,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 107,00 2.342,50
009   αμπέλι 18 105,50 2.282,50
010   αμπέλι (bağ) 18 105,50 2.282,50
011   δημητριακά 3 1,50 60,00
012   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 1,50 60,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 0,75 30,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0,25 10,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,50 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 32 65 525,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 17 190,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 1 10,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 14 160,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 14 31 155,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 2 10,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 12 27 135,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 2 10,00
010   καρυδιά 10 17 180,00
011   καρυδιές (ceviz eşcarı) 1 1 10,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 9 16 170,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 28 4.415,00
002   σπίτι (hane) 15 15 2.070,00
003   τμήμα κτηρίου 6 6 1.400,00
004   δωμάτιο 6 6 1.400,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 1.400,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
008   βοηθητικές κατασκευές 4 4 435,00
009   ερειπωμένος ληνός (πατητήρι) (harab şirahane) 4 4 435,00
010   Μύλοι 1 1 500,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:38 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αληθινού (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5501/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό