Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5502
UUID βάσης δεδομένων: c1c49a49-6e28-4fca-a6a2-354599571b5f
Όνομα: Πλατανιστάσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Biladanistasa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Platanistasa
Πλατανιστάσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Platanistassa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.711,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.245,0 1.191,0 9.355,0 920,0
44,6% 5,8% 45,2% 4,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πλατανιστάσα (Αυτή η εγγραφή) 19.811 95,65%
Aşera Manastırı Aşera Manastırı 900 4,35%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.278,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
42,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
24,00
1.461,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
24,00
1.487,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
71,00
2.600,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Ναχιγιές Μόρφου:
187,50
40.883,47
0,5%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
9.245,00
1.108.871,00
0,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
1.137,00
4,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
35,00
1.628,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
135,00
4.404,00
3,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
34,00
1.787,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
1.191,00
51.785,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
9.355,00
368.475,00
2,5%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
1.158,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
68,00
13.547,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
920,00
230.513,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
20.711,00
1.759.644,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 225,00
Σάββας γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 1.285,00
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 395,00
Αναστάσης γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 515,00
Κυριάκος γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 969,00
Σταυρινός γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 485,00
Σάββας γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 285,00
Σολωμός γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 675,00
Νικόλας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 1.550,00
Γιαννής γιος του Νικολή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πλατανιστάσα 310,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 187,50 9.245,00
002   γη με βλάστηση 71 187,50 9.245,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 30 21,25 3.795,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 1,25 90,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 1,25 90,00
006   καλλιέργειες φουντουκιάς 25 20,00 3.705,00
007   άλλο δασύλλιο με φουντουκιές (diğer fındıklık) 2 0,50 100,00
008   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 5 5,00 1.000,00
009   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 18 14,50 2.605,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 39 158,00 5.400,00
011   λαχανικό 1 0,50 20,00
012   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 20,00
013   βαμβάκι 1 3,00 300,00
014   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 3,00 300,00
015   αμπέλι 31 152,50 5.010,00
016   αμπέλι (bağ) 31 152,50 5.010,00
017   δημητριακά 6 2,00 70,00
018   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 2,00 70,00
019   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 8,25 50,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,25 10,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 1 8,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 56 135 1.191,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 6 21,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 6 21,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 19 49 520,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 14 38 380,00
007   ελιά (zeytun 2) 4 8 110,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 15 34 170,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 2 10,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 13 31 155,00
011   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
012   καρυδιά 20 46 480,00
013   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 20 46 480,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 35 34 9.355,00
002   σπίτι (hane) 25 25 3.655,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 130,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 500,00
005   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 500,00
006   τμήμα κτηρίου 6 6 1.750,00
007   δωμάτιο 6 6 1.750,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 6 1.750,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 0 600,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 600,00
011   Μύλοι 2 2 2.850,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
013   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
014   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 68 920,00
002   αγελάδα (inek) 3 3 400,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
004   αίγες (keçi̇) 4 65 520,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πλατανιστάσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5502/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό