Όνομα: Πλατανιστάσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Biladanistasa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Platanistasa
Πλατανιστάσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Platanistassa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Ναχιγιές Μόρφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.926,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.245,0 311,0 5.625,0 845,0
38,9% 2,8% 51,5% 7,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πλατανιστάσα (Αυτή η εγγραφή) 10.026 91,76%
Aşera Manastırı Aşera Manastırı 900 8,24%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Ναχιγιές Μόρφου:
27,00
1.278,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
2,00
42,00
4,8%
Ναχιγιές Μόρφου:
24,00
1.461,00
1,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
84,00
1,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
71,00
2.600,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Ναχιγιές Μόρφου:
72,25
24.005,54
0,3%
Γαίες (αξία)
Ναχιγιές Μόρφου:
4.245,00
661.438,50
0,6%
Ναχιγιές Μόρφου:
56,00
1.137,00
4,9%
Ναχιγιές Μόρφου:
35,00
1.628,00
2,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
25,00
2.176,00
1,1%
Ναχιγιές Μόρφου:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
311,00
31.096,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
5.625,00
176.755,00
3,2%
Ναχιγιές Μόρφου:
7,00
1.158,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Ναχιγιές Μόρφου:
66,00
9.643,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
845,00
112.902,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Ναχιγιές Μόρφου:
10.926,00
972.741,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κυριάκος γιος του Χριστοφή
Πλατανιστάσα 225,00
Σάββας γιος του Μιχαήλ
Πλατανιστάσα 1.285,00
Γιαννής γιος του Μιχαήλ
Πλατανιστάσα 395,00
Αναστάσης γιος του Κυριάκου
Πλατανιστάσα 515,00
Κυριάκος γιος του Γαβριήλ
Πλατανιστάσα 969,00
Σταυρινός γιος του Σάββα
Πλατανιστάσα 485,00
Σάββας γιος του Φίλιππου
Πλατανιστάσα 285,00
Σολωμός γιος του Μιχαήλ
Πλατανιστάσα 675,00
Νικόλας γιος του Χριστοφή
Πλατανιστάσα 1.550,00
Γιαννής γιος του Νικολή
Πλατανιστάσα 310,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 71 80,25 4.885,00
002   γη με βλάστηση 71 80,25 4.885,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 30 7,25 1.410,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 0,25 55,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 0,25 55,00
006   καλλιέργειες φουντουκιάς 25 7,00 1.355,00
007   άλλο δασύλλιο με φουντουκιές (diğer fındıklık) 2 0,25 50,00
008   δασύλλιο με φουντουκιές (fındıklık) 5 3,50 700,00
009   κήπος με φουντουκιές (fındık bağçesi) 18 3,25 605,00
010   39 64,75 3.425,00
011   1 0,50 20,00
012   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 20,00
013   βαμβάκι 1 3,00 300,00
014   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 3,00 300,00
015   αμπέλι 31 60,50 3.080,00
016   αμπέλι (bağ) 31 60,50 3.080,00
017   δημητριακά 6 0,75 25,00
018   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 0,75 25,00
019   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 8,25 50,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 0,25 10,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 1 8,00 40,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 56 60 601,00
002   Σύνολο μουριών 2 3 21,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 3 21,00
004   ελιές 19 23 290,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 14 16 160,00
007   ελιά (zeytun 2) 4 4 100,00
008   Σύνολο αμυγδαλιών 15 18 90,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcarı) 1 2 10,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 13 15 75,00
011   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
012   καρυδιές 20 16 200,00
013   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 20 16 200,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 35 6 6.255,00
002   σπίτι (hane) 25 2 1.430,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 130,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 500,00
005   ληνός με πιεστήριο (şırahane mengenesi) 1 1 500,00
006   6 1 875,00
007   6 1 875,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 6 1 875,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 0 600,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 600,00
011   Μύλοι 2 2 2.850,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
013   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
014   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 7 67 845,00
002   αγελάδα (inek) 3 2 325,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
004   αίγες (keçi̇) 4 65 520,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πλατανιστάσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5502/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό