Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5503
UUID βάσης δεδομένων: 318c5862-3ced-464b-bb43-99bc16db5ee6
Όνομα: Aşera Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aşera Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πλατανιστάσα
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 900,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
300,0 0,0 600,0 0,0
33,3% 0,0% 66,7% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Πλατανιστάσα:
0,00
27,00
0,0%
Πλατανιστάσα:
0,00
2,00
0,0%
Πλατανιστάσα:
0,00
24,00
0,0%
Πλατανιστάσα:
0,00
24,00
0,0%
Πλατανιστάσα:
1,00
71,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πλατανιστάσα:
3,00
187,50
1,6%
Γαίες (αξία)
Πλατανιστάσα:
300,00
9.245,00
3,2%
Πλατανιστάσα:
0,00
56,00
0,0%
Πλατανιστάσα:
1,00
35,00
2,9%
Πλατανιστάσα:
0,00
135,00
0,0%
Πλατανιστάσα:
0,00
34,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πλατανιστάσα:
0,00
1.191,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πλατανιστάσα:
600,00
9.355,00
6,4%
Πλατανιστάσα:
0,00
7,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Πλατανιστάσα:
0,00
68,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πλατανιστάσα:
0,00
920,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πλατανιστάσα:
900,00
20.711,00
4,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 3,00 300,00
002   γη με βλάστηση 1 3,00 300,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 3,00 300,00
004   βαμβάκι 1 3,00 300,00
005   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 3,00 300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 0 600,00
002   βοηθητικές κατασκευές 1 0 600,00
003   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 24, 2020, 2:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Aşera Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5503/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό