Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5505
UUID βάσης δεδομένων: b8517dcb-5a9b-42df-9e0e-270cd26c2b63
Όνομα: Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Magusa
Κατηγορία: κάστρο, καστροπολιτεία (nefs-i kale'-i)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αμμοχώστου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ammochostos
Αμμόχωστος (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Famagusta Ammokhostos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 322.885,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
214.335,0 130,0 52.175,0 56.245,0
66,4% 0,0% 16,2% 17,4%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) (Αυτή η εγγραφή) 70.545 21,85%
Βαρώσια Varoş 252.340 78,15%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αμμοχώστου:
253,00
573,00
44,2%
Καζάς Αμμοχώστου:
6,00
10,00
60,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
276,00
625,00
44,2%
Καζάς Αμμοχώστου:
276,00
626,00
44,1%
Καζάς Αμμοχώστου:
393,00
1.157,00
34,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αμμοχώστου:
4.766,63
17.296,26
27,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αμμοχώστου:
214.335,00
637.701,50
33,6%
Καζάς Αμμοχώστου:
5,00
28,00
17,9%
Καζάς Αμμοχώστου:
198,00
554,00
35,7%
Καζάς Αμμοχώστου:
10,00
142,00
7,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
224,00
710,00
31,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
130,00
1.456,00
8,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
52.175,00
146.640,00
35,6%
Καζάς Αμμοχώστου:
184,00
498,00
36,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αμμοχώστου:
676,00
6.344,00
10,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
56.245,00
152.291,00
36,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
322.885,00
938.088,50
34,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σημαιοφόρος του στρατιωτικού διοικητή της Αμμοχώστου İsma'il Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 4.160,00
Ahmed γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 10.595,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Καρά Hasan γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 10.917,00
Hasan γιος του Zaim Mehmed Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 3.930,00
Raşid Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 2.930,00
Emir Hüseyin γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 5.170,00
Rüstem γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 1.120,00
Λοχίας πυροβολικού Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 300,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 685,00
Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η) 1.555,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 393 4.766,63 214.335,00
002   γη με βλάστηση 343 3.476,13 198.900,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 31 202,50 30.600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 31 202,50 30.600,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (sulu dut bağçesi) 1 3,00 500,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 2 12,00 2.400,00
007   αρδευόμενος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (sulu dolablı dut bağçesi) 8 41,00 7.600,00
008   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 63,00 5.800,00
009   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 13 78,50 10.300,00
010   κήπος με μουριές, αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και οπωροφόρα (meyveli ve dolaplı dut bağçesi) 1 5,00 4.000,00
011   μη δενδρώδης καλλιέργεια 212 1.014,13 108.005,00
012   λαχανικό 1 6,00 1.200,00
013   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 6,00 1.200,00
014   αγγινάρα 9 7,00 1.025,00
015   κήπος με αγκινάρες (engi̇nar bağçesi̇) 8 6,00 975,00
016   αγροτεμάχιο με αγκινάρες (engi̇nar tarlasi) 1 1,00 50,00
017   βαμβάκι 23 196,50 9.525,00
018   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 21 188,50 9.125,00
019   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 2 8,00 400,00
020   δημητριακά 60 572,50 5.480,00
021   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 8 435,00 2.700,00
022   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 41 114,00 2.300,00
023   κήπος με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık bağçe) 10 23,50 480,00
024   çiftlik hasıllık 1 0,00 0,00
025   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 119 232,13 90.775,00
026   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 111 215,63 79.175,00
027   πλούσιο αγροτεμάχιο με ριζάρι (mamur boya tarlası) 8 16,50 11.600,00
028   μικτές καλλιέργειες 6 22,00 5.200,00
029   κήπος με καρποφόρες μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı meyveli dut bağçesi) 1 2,00 1.200,00
030   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 5 20,00 4.000,00
031   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 94 2.237,50 55.095,00
032   εσωτερικό κήπου (derun-ı bağçe) 5 57,00 2.850,00
033   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı mamur bağçe) 7 45,00 9.000,00
034   ακαλλιέργητος κήπος (harab bağçe) 7 50,00 2.575,00
035   εγκαταλελειμμένος κήπος (hâli̇ bağçe) 1 1,00 50,00
036   κήπος (bağçe) 30 157,50 9.495,00
037   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 2,00 200,00
038   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 5 18,00 3.600,00
039   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 4 22,00 4.400,00
040   πλούσιος οπορώνας (mamur bağçe eşcar-ı müşmireli ve dolap kuyusu ve bir bab hanesiyle) 1 8,00 1.500,00
041   αγροτεμάχιο (tarla) 11 1.650,00 9.525,00
042   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και καρπούς (dolaplı meyveli bahçesi) 1 4,00 800,00
043   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 15 177,00 9.050,00
044   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 5 42,00 1.850,00
045   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 4,00 200,00
046   άλλη χρήση γης 9 16,00 1.520,00
047   αλώνι (harman) 8 8,00 620,00
048   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
049   έρημος κήπος με αλακάτι (viran bağçe ma dolap kuyusu) 1 8,00 900,00
050   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 41 1.274,50 13.915,00
051   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 40 1.266,50 13.515,00
052   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 2 13,00 160,00
053   άγονος κήπος (kıraç bağçe) 1 8,00 400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 10 130,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 10 130,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 1 1 10,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 9 90,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 0 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 198 224 52.175,00
002   σπίτι (hane) 169 169 40.070,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 25,00
004   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 6 6 3.300,00
005   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 6 8 2.450,00
006   κουρείο (berber dükkani) 1 1 250,00
007   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 600,00
008   αρτοποιείο (etmekci̇ dükkani) 1 1 500,00
009   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 500,00
010   καταστήματα (dekakin) 1 3 300,00
011   αγροτικά κτήρια 1 1 150,00
012   μάντρα (mandıra) 1 1 150,00
013   τμήμα κτηρίου 3 3 2.800,00
014   δωμάτιο 2 2 1.400,00
015   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.400,00
016   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 1 1 1.400,00
017   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 32 155,00
018   κυψέλη (ari kovani) 8 32 155,00
019   εργαστήρι (kâr hane) 2 2 700,00
020   Μύλοι 9 9 5.850,00
021   ανεμόμυλος (yel deği̇rmeni̇) 2 2 2.400,00
022   Νερόμυλοι 4 4 1.650,00
023   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 4 4 1.650,00
024   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 600,00
025   μύλος (deği̇rmen) 2 2 1.200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 169 661 52.295,00
002   πρόβατα (agnam) 10 431 3.510,00
003   άλογο (bargi̇r) 15 15 2.250,00
004   φοράδα (kisrak) 4 4 600,00
005   καμήλα (deve) 12 29 9.450,00
006   Καμήλα με τα μωρά της (deve ma deverem) 1 4 1.600,00
007   μωρά καμήλας (deverem) 1 7 650,00
008   αγελάδα (inek) 24 51 3.620,00
009   δαμαλάκι (dana) 5 9 520,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 7 420,00
011   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 150,00
012   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 3 250,00
013   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 6 19 1.250,00
014   μουλάρι (katir) 91 117 30.690,00
015   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 3 900,00
016   βόδι (öküz) 17 18 2.775,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 10, 2023, 5:48 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5505/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό