Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5506
UUID βάσης δεδομένων: cdb055fd-7ae5-4fcf-8088-7d960033cbf8
Όνομα: Βαρώσια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Varoş
Κατηγορία: πόλη (nefs)
Διοικητική υπαγωγή: Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η)
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Varosi
Βαρώσι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Varosha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 252.340,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
175.420,0 130,0 46.730,0 30.060,0
69,5% 0,1% 18,5% 11,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Βαρώσια (Αυτή η εγγραφή) 228.320 90,48%
Agios Ioannis Varos Aya Yani 13.770 5,46%
Μοναστήρι Αγίου Λουκά Aya Luka Manastırı 7.900 3,13%
Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Aya Yanni Manastırı 2.350 0,93%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
183,00
253,00
72,3%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
6,00
6,00
100,0%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
201,00
276,00
72,8%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
201,00
276,00
72,8%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
288,00
393,00
73,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
4.011,13
4.766,63
84,2%
Γαίες (αξία)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
175.420,00
214.335,00
81,8%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
5,00
5,00
100,0%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
183,00
198,00
92,4%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
10,00
10,00
100,0%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
209,00
224,00
93,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
130,00
130,00
100,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
46.730,00
52.175,00
89,6%
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
96,00
184,00
52,2%
Ζώα (αριθμός)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
305,00
676,00
45,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
30.060,00
56.245,00
53,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Εντός των τειχών Αμμόχωστος (η):
252.340,00
322.885,00
78,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κωνσταντής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 2.340,00
Λουίζης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 4.415,00
Μιχαήλ γιος του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 3.090,00
Μάρκος γιος του Λουίζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 2.390,00
Λουκάς γιος του Μάριου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 2.590,00
Μαυρουδής γιος του Χατζή Βραχίμη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 5.800,00
Νικολός γιος του Χατζή Βραχίμη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 6.270,00
Παύλος γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 3.240,00
Μένοικος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 4.390,00
Κόρη του Χατζή Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βαρώσια 1.320,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 288 4.011,13 175.420,00
002   γη με βλάστηση 249 3.001,63 163.115,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 25 175,50 22.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 25 175,50 22.300,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 2 12,00 2.400,00
006   αρδευόμενος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (sulu dolablı dut bağçesi) 4 22,00 3.800,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 63,00 5.800,00
008   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 13 78,50 10.300,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 161 783,13 92.305,00
010   λαχανικό 1 6,00 1.200,00
011   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 6,00 1.200,00
012   βαμβάκι 13 118,00 4.800,00
013   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 11 110,00 4.400,00
014   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 2 8,00 400,00
015   δημητριακά 42 488,00 4.330,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 380,00 2.150,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 28 84,50 1.700,00
018   κήπος με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık bağçe) 10 23,50 480,00
019   çiftlik hasıllık 1 0,00 0,00
020   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 105 171,13 81.975,00
021   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 97 154,63 70.375,00
022   πλούσιο αγροτεμάχιο με ριζάρι (mamur boya tarlası) 8 16,50 11.600,00
023   μικτές καλλιέργειες 6 22,00 5.200,00
024   κήπος με καρποφόρες μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı meyveli dut bağçesi) 1 2,00 1.200,00
025   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 5 20,00 4.000,00
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 57 2.021,00 43.310,00
027   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı mamur bağçe) 7 45,00 9.000,00
028   ακαλλιέργητος κήπος (harab bağçe) 2 14,00 700,00
029   κήπος (bağçe) 15 130,00 5.795,00
030   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 2,00 200,00
031   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 5 18,00 3.600,00
032   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 3 18,00 3.600,00
033   πλούσιος οπορώνας (mamur bağçe eşcar-ı müşmireli ve dolap kuyusu ve bir bab hanesiyle) 1 8,00 1.500,00
034   αγροτεμάχιο (tarla) 2 1.563,00 7.815,00
035   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 15 177,00 9.050,00
036   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 5 42,00 1.850,00
037   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 4,00 200,00
038   άλλη χρήση γης 9 16,00 1.520,00
039   αλώνι (harman) 8 8,00 620,00
040   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
041   έρημος κήπος με αλακάτι (viran bağçe ma dolap kuyusu) 1 8,00 900,00
042   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 30 993,50 10.785,00
043   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 30 993,50 10.785,00
044   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 3,00 60,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 10 130,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 10 130,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 1 1 10,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 9 90,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 0 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 183 209 46.730,00
002   σπίτι (hane) 157 157 35.325,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 25,00
004   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 5 7 2.150,00
005   κουρείο (berber dükkani) 1 1 250,00
006   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 600,00
007   αρτοποιείο (etmekci̇ dükkani) 1 1 500,00
008   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 500,00
009   καταστήματα (dekakin) 1 3 300,00
010   τμήμα κτηρίου 3 3 2.800,00
011   δωμάτιο 2 2 1.400,00
012   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 2 2 1.400,00
013   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 1 1 1.400,00
014   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 32 155,00
015   κυψέλη (ari kovani) 8 32 155,00
016   εργαστήρι (kâr hane) 2 2 700,00
017   Μύλοι 8 8 5.600,00
018   ανεμόμυλος (yel deği̇rmeni̇) 2 2 2.400,00
019   Νερόμυλοι 3 3 1.400,00
020   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 3 3 1.400,00
021   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 600,00
022   μύλος (deği̇rmen) 2 2 1.200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 87 296 27.560,00
002   πρόβατα (agnam) 5 161 1.300,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 5 750,00
004   φοράδα (kisrak) 3 3 450,00
005   αγελάδα (inek) 20 46 3.195,00
006   δαμαλάκι (dana) 5 9 520,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 7 420,00
008   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 150,00
009   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 3 250,00
010   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 6 19 1.250,00
011   μουλάρι (katir) 50 76 20.890,00
012   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 3 900,00
013   βόδι (öküz) 7 8 1.425,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 10, 2023, 5:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βαρώσια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5506/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό