Όνομα: Λιμνιά (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Limya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Limnia
Λιμνιά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Limnia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αμμοχώστου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 70.956,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
49.147,5 310,0 13.140,0 8.609,0
69,3% 0,4% 18,5% 12,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λιμνιά (τα) (Αυτή η εγγραφή) 67.357 94,93%
Labir Bazirgan'ın Çiftliği Labir Bazirgan'ın Çiftliği 3.600 5,07%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αμμοχώστου:
66,00
573,00
11,5%
Καζάς Αμμοχώστου:
0,00
10,00
0,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
70,00
625,00
11,2%
Καζάς Αμμοχώστου:
1,00
14,00
7,1%
Καζάς Αμμοχώστου:
195,00
1.157,00
16,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Αμμοχώστου:
1.391,00
10.521,51
13,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αμμοχώστου:
49.147,50
316.304,00
15,5%
Καζάς Αμμοχώστου:
4,00
28,00
14,3%
Καζάς Αμμοχώστου:
76,00
554,00
13,7%
Καζάς Αμμοχώστου:
30,00
122,00
24,6%
Καζάς Αμμοχώστου:
2,00
185,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
310,00
1.256,00
24,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
13.140,00
55.760,00
23,6%
Καζάς Αμμοχώστου:
77,00
498,00
15,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αμμοχώστου:
708,00
4.210,00
16,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
8.609,00
63.696,00
13,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
70.956,50
436.196,00
16,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mahmud γιος του Mehmed
Λιμνιά (τα) 7.950,00
Χατζή Γιωργάκης γιος του Τζώρτζη
Λιμνιά (τα) 4.350,00
Χριστοφής γιος του Χατζή Κυριάκου
Λιμνιά (τα) 970,00
Χαράλαμπος γιος του Χατζή Κονόμου
Λιμνιά (τα) 3.510,00
Γιαννής γιος του Κούλλη
Λιμνιά (τα) 1.300,00
Κυριακός γιος του Χριστοφή
Λιμνιά (τα) 4.637,50
Χριστοφής γιος του Αντωνή
Λιμνιά (τα) 1.270,00
Χριστοφής γιος του Λουίζου
Λιμνιά (τα) 2.150,00
Σάββας γιος του Λουίζου
Λιμνιά (τα) 3.294,00
Παπά Μιχαήλ
Λιμνιά (τα) 525,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 195 2.173,00 75.377,50
002   γη με βλάστηση 115 1.199,00 61.382,50
003   90 901,00 52.322,50
004   βαμβάκι 62 530,00 37.005,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 53 479,00 31.935,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 9 51,00 5.070,00
007   αμπέλι 2 8,00 230,00
008   αμπέλι (bağ) 2 8,00 230,00
009   δημητριακά 4 322,50 3.512,50
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 320,00 3.450,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 2,50 62,50
012   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 22 40,50 11.575,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 25 298,00 9.060,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 2,00 150,00
015   κήπος (bağçe) 1 4,00 100,00
016   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 12,00 600,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 15 212,00 4.650,00
018   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 6,00 180,00
019   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 150,00
020   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 5 61,00 3.230,00
021   30 31,00 890,00
022   αλώνι (harman) 29 4,00 80,00
023   αλώνι (harman yeri) 10 3,00 60,00
024   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 27,00 810,00
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 50 943,00 13.105,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 50 943,00 13.105,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 4 30 310,00
002   ελιές 4 30 310,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 30 310,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 76 8 15.020,00
002   σπίτι (hane) 69 4 13.290,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 500,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 1 250,00
005   αγροτικά κτήρια 3 1 180,00
006   μάντρα (mandıra) 3 1 180,00
007   1 1 100,00
008   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 0 350,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 350,00
011   Μύλοι 2 2 1.100,00
012   Νερόμυλοι 1 1 600,00
013   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 600,00
014   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 77 722 11.279,00
002   πρόβατα (agnam) 21 698 4.944,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 2 500,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 16 10 1.140,00
006   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 13 9 1.065,00
007   μουλάρι (katir) 3 3 1.500,00
008   βόδι (öküz) 34 9 3.195,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 24 3 1.875,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:20 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λιμνιά (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5512/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό