Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5512
UUID βάσης δεδομένων: 30324b59-1b5f-470f-a0be-ea84e115c5e4
Όνομα: Λιμνιά (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Limya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αμμοχώστου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Limnia
Λιμνιά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Limnia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 162.806,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
112.282,5 350,0 25.510,0 24.664,0
69,0% 0,2% 15,7% 15,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Λιμνιά (τα) (Αυτή η εγγραφή) 159.207 97,79%
Labir Bazirgan'ın Çiftliği Labir Bazirgan'ın Çiftliği 3.600 2,21%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αμμοχώστου:
66,00
573,00
11,5%
Καζάς Αμμοχώστου:
0,00
10,00
0,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
70,00
625,00
11,2%
Καζάς Αμμοχώστου:
70,00
626,00
11,2%
Καζάς Αμμοχώστου:
195,00
1.157,00
16,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αμμοχώστου:
3.588,00
17.296,26
20,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αμμοχώστου:
112.282,50
637.701,50
17,6%
Καζάς Αμμοχώστου:
4,00
28,00
14,3%
Καζάς Αμμοχώστου:
76,00
554,00
13,7%
Καζάς Αμμοχώστου:
34,00
142,00
23,9%
Καζάς Αμμοχώστου:
75,00
710,00
10,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
350,00
1.456,00
24,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
25.510,00
146.640,00
17,4%
Καζάς Αμμοχώστου:
77,00
498,00
15,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αμμοχώστου:
1.361,00
6.344,00
21,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
24.664,00
152.291,00
16,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
162.806,50
938.088,50
17,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mahmud γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιμνιά (τα) 7.950,00
Χατζή Γιωργάκης γιος του Τζώρτζη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 4.350,00
Χριστοφής γιος του Χατζή Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 970,00
Χαράλαμπος γιος του Χατζή Κονόμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 3.510,00
Γιαννής γιος του Κούλλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 1.300,00
Κυριακός γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 4.637,50
Χριστοφής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 1.270,00
Χριστοφής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 2.150,00
Σάββας γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 3.294,00
Παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λιμνιά (τα) 525,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 195 3.588,00 112.282,50
002   γη με βλάστηση 115 1.686,00 89.297,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 90 1.312,00 78.522,50
004   βαμβάκι 62 927,00 54.430,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 53 851,00 48.235,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 9 76,00 6.195,00
007   αμπέλι 2 8,00 230,00
008   αμπέλι (bağ) 2 8,00 230,00
009   δημητριακά 4 322,50 3.512,50
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 320,00 3.450,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 2,50 62,50
012   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 22 54,50 20.350,00
013   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 22 54,50 20.350,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 25 374,00 10.775,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 2,00 150,00
016   κήπος (bağçe) 1 4,00 100,00
017   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 12,00 600,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 15 273,00 5.240,00
019   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 6,00 180,00
020   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 150,00
021   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 5 76,00 4.355,00
022   άλλη χρήση γης 30 57,00 1.410,00
023   αλώνι (harman) 29 30,00 600,00
024   αλώνι (harman yeri) 10 11,00 220,00
025   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 27,00 810,00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 50 1.845,00 21.575,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 50 1.845,00 21.575,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 34 350,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 34 350,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 34 350,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 76 75 25.510,00
002   σπίτι (hane) 69 69 23.680,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 500,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 250,00
005   αγροτικά κτήρια 3 3 280,00
006   μάντρα (mandıra) 3 3 280,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 100,00
008   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 0 350,00
010   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 350,00
011   Μύλοι 2 2 1.100,00
012   Νερόμυλοι 1 1 600,00
013   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 600,00
014   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 53 1.334 17.639,00
002   πρόβατα (agnam) 21 1.273 10.104,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 500,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 16 33 2.215,00
006   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 13 30 1.990,00
007   μουλάρι (katir) 3 4 2.000,00
008   βόδι (öküz) 10 21 2.820,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:20 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λιμνιά (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5512/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό