Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5513
UUID βάσης δεδομένων: 505da80f-d858-40ea-92ea-7cde1c95e582
Όνομα: Παραλίμνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Paralim
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αμμοχώστου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Paralimni
Παραλίμνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Paralimni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 71.890,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
41.844,0 700,0 12.945,0 16.401,0
58,2% 1,0% 18,0% 22,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αμμοχώστου:
53,00
573,00
9,2%
Καζάς Αμμοχώστου:
1,00
10,00
10,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
56,00
625,00
9,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
56,00
626,00
8,9%
Καζάς Αμμοχώστου:
155,00
1.157,00
13,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αμμοχώστου:
1.228,00
17.296,26
7,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αμμοχώστου:
41.844,00
637.701,50
6,6%
Καζάς Αμμοχώστου:
12,00
28,00
42,9%
Καζάς Αμμοχώστου:
55,00
554,00
9,9%
Καζάς Αμμοχώστου:
70,00
142,00
49,3%
Καζάς Αμμοχώστου:
69,00
710,00
9,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
700,00
1.456,00
48,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
12.945,00
146.640,00
8,8%
Καζάς Αμμοχώστου:
62,00
498,00
12,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αμμοχώστου:
845,00
6.344,00
13,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
16.401,00
152.291,00
10,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
71.890,00
938.088,50
7,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Θανάσης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 1.425,00
Πιερής γιος του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 2.445,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 2.245,00
Ζουβάνης γιος του παπά Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 2.995,00
Αντωνής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 3.170,00
Χατζή Λευτέρης γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 4.970,00
Ξενής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 4.195,00
Δημήτρης γιος του παπά Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 1.850,00
Ξενής Ζιμμής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 650,00
Μαρία Φανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παραλίμνι 460,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 155 1.228,00 41.844,00
002   γη με βλάστηση 90 260,00 36.599,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 88 240,00 35.949,00
004   βαμβάκι 28 163,00 5.374,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 28 163,00 5.374,00
006   δημητριακά 3 8,50 312,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 8,50 312,50
008   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 57 68,50 30.262,50
009   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 57 68,50 30.262,50
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 20,00 650,00
011   κήπος (bağçe) 1 5,00 500,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 150,00
013   άλλη χρήση γης 21 21,00 435,00
014   αλώνι (harman) 21 21,00 435,00
015   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 40,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 44 947,00 4.810,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 44 947,00 4.810,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 12 70 700,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 68 680,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 63 630,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 3 30,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 20,00
006   χαρουπιές 1 2 20,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 55 69 12.945,00
002   σπίτι (hane) 50 50 11.520,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 80,00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 15 75,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 15 75,00
008   Μύλοι 2 2 1.150,00
009   μύλος (deği̇rmen) 2 2 1.150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 49 832 13.051,00
002   πρόβατα (agnam) 13 772 6.176,00
003   αγελάδα (inek) 23 47 4.650,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
005   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 17 41 4.100,00
006   μουλάρι (katir) 2 2 850,00
007   βόδι (öküz) 11 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 10, 2022, 12:42 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παραλίμνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5513/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό