Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5514
UUID βάσης δεδομένων: 36470130-6498-499c-b55e-760fc1cbbcf0
Όνομα: Αχερίτου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Gügercinlik
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Αμμοχώστου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Acheritou
Αχερίτου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akhyritou Kuverjinlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 100.093,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
78.840,0 0,0 5.540,0 15.713,0
78,8% 0,0% 5,5% 15,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Αμμοχώστου:
23,00
573,00
4,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
0,00
10,00
0,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
23,00
625,00
3,7%
Καζάς Αμμοχώστου:
23,00
626,00
3,7%
Καζάς Αμμοχώστου:
41,00
1.157,00
3,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Αμμοχώστου:
2.115,50
17.296,26
12,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Αμμοχώστου:
78.840,00
637.701,50
12,4%
Καζάς Αμμοχώστου:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
30,00
554,00
5,4%
Καζάς Αμμοχώστου:
0,00
142,00
0,0%
Καζάς Αμμοχώστου:
77,00
710,00
10,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
0,00
1.456,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
5.540,00
146.640,00
3,8%
Καζάς Αμμοχώστου:
27,00
498,00
5,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Αμμοχώστου:
1.212,00
6.344,00
19,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
15.713,00
152.291,00
10,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Αμμοχώστου:
100.093,00
938.088,50
10,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αχερίτου 80,00
İbrahim Καρά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αχερίτου 80,00
İbrahim γιος του Bayram
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αχερίτου 168,00
Χατζή Χρίστος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αχερίτου 8.985,00
Χριστόδουλος γιος του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αχερίτου 260,00
Παπάς Σάββας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αχερίτου 975,00
Γιακουμής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αχερίτου 618,00
Χριστόδουλος Ζιμμής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αχερίτου 200,00
Μάρκαρος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αχερίτου 80,00
Τουμάζος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αχερίτου 280,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 41 2.115,50 78.840,00
002   γη με βλάστηση 25 777,50 31.650,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 742,00 31.045,00
004   βαμβάκι 18 489,00 28.470,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 18 489,00 28.470,00
006   δημητριακά 3 253,00 2.575,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 250,00 2.500,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 3,00 75,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 35,50 605,00
010   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 2 6,50 360,00
011   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 20,00 200,00
012   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 9,00 45,00
013   άλλη χρήση γης 2 521,00 39.020,00
014   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
016   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 520,00 39.000,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 817,00 8.170,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 817,00 8.170,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 77 5.540,00
002   σπίτι (hane) 23 23 4.840,00
003   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 150,00
004   καφενείο (kahve dükkani) 1 1 150,00
005   καφενείο (kahve hane) 1 1 150,00
006   αγροτικά κτήρια 3 3 300,00
007   μάντρα (mandıra) 3 3 300,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 50 250,00
009   κυψέλη (ari kovani) 3 50 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 1.205 13.963,00
002   πρόβατα (agnam) 12 966 8.728,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 300,00
005   ηλικιωμένη φοράδα (koca kısrak) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 3 6 550,00
007   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 2 4 400,00
008   βόδι (öküz) 3 11 2.625,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 220 1.760,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 220 1.760,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:21 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αχερίτου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5514/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό