Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5515
UUID βάσης δεδομένων: fa9f07d3-c8a8-483b-9875-3eb6dde0942a
Όνομα: Καζάς Καρπασίας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-ı Karpas
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.351.120,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
687.684,0 42.725,0 246.990,0 373.721,0
50,9% 3,2% 18,3% 27,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Καρπασίας (Αυτή η εγγραφή) 10.250 0,76%
Γαλάτεια Galatya 35.975 2,66%
Κορόβεια Korovya 26.023 1,93%
Αιγιαλούσα Yalusa 68.979 5,11%
Κοιλάνεμος Kilanemoz 13.491 1,00%
Κώμα του Γιαλού Kumyalık 32.857 2,43%
Επτακώμη Eftakomi 55.443 4,10%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) Aya Todori 45.771 3,39%
Τρίκωμο Tirikomo 217.461 16,09%
Γεράνι Yerani 7.401 0,55%
Μοναργά Monarka 10.192 0,75%
Όβγορος (το) Arkoroz 15.320 1,13%
Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) Topcu 5.327 0,39%
Άγιος Ευστάθιος Ayo Stasi 6.130 0,45%
Κώμη Komi-i Kebir 47.886 3,54%
Άρδανα (τα) Ardana 19.011 1,41%
Λιβάδια (Αμμοχώστου) (τα) Livayi 27.219 2,01%
Πατρίκι Badriç 27.709 2,05%
Γαστριά (τα) Gasıdriğa 45.798 3,39%
Βοκολίδα Vokoliya 16.490 1,22%
∆αυλός Davlos 14.864 1,10%
Πλατανισσός (η) Pladaniso 27.087 2,00%
Λυθράγκωμη Litronkomi 19.967 1,48%
Νέτα Neda 12.517 0,93%
Κρίδεια Kiridya 5.530 0,41%
Βασίλι Vasili 9.500 0,70%
Άγιος Ανδρόνικος (Καρπασίας) Ayandroniko 118.701 8,79%
Βοθύλακας Votilaka 17.154 1,27%
Άγιος Συμεών Aya Simyo 9.844 0,73%
Μελάναργα Melanarka 21.693 1,61%
Γαληνόπορνη Kale Burnu 28.165 2,08%
Λεονάρισσο Leğonariso nam-i diğer Zeamet 56.346 4,17%
Kamarοes Kamarez 35.708 2,64%
Ριζοκάρπασο Dip Karpas 212.413 15,72%
Άγιος Ηλίας Aya Elya 25.401 1,88%
Άγιος Νικόλαος Aya Nikola Davlos 1.500 0,11%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
944,00
20.053,00
4,7%
Επαρχία της Κύπρου:
15,00
464,00
3,2%
Επαρχία της Κύπρου:
1.019,00
24.940,00
4,1%
Επαρχία της Κύπρου:
1.021,00
25.232,00
4,0%
Επαρχία της Κύπρου:
2.083,00
40.177,00
5,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
39.819,56
580.135,86
6,9%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
687.684,00
10.418.410,18
6,6%
Επαρχία της Κύπρου:
398,00
16.494,00
2,4%
Επαρχία της Κύπρου:
1.131,00
24.827,00
4,6%
Επαρχία της Κύπρου:
6.146,00
198.070,00
3,1%
Επαρχία της Κύπρου:
1.564,00
26.834,00
5,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
42.725,00
2.428.941,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
246.990,00
5.966.619,50
4,1%
Επαρχία της Κύπρου:
1.158,00
16.552,00
7,0%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
16.790,00
212.455,00
7,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
373.721,00
4.485.358,00
8,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
1.351.120,00
23.300.128,68
5,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντωνής Τζουβάνης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρίκωμο 942,00
'Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 6.675,00
Murad γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 300,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 1.900,00
Ramazan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 80,00
Ahmed γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 80,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 80,00
Halil γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 484,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 1.200,00
Καμηλάρης Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 5.730,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2.083 39.819,56 687.684,00
002   γη με βλάστηση 1.064 15.368,50 450.093,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 178 654,00 43.850,00
004   καλλιέργειες μουριάς 167 628,50 42.300,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 33 104,00 5.375,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 1 2,50 225,00
007   πλούσιος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi yeri) 1 5,00 250,00
008   πλούσιος κήπος με μουριές (mamur dut bağçesi) 1 3,00 450,00
009   κήπος με μουριές (dutlu bahçe) 1 0,50 25,00
010   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 2 7,50 725,00
011   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 49 150,00 8.150,00
012   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 1 3,00 150,00
013   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 76 349,00 26.750,00
014   κήπος με μουριές (dutluk) 2 4,00 200,00
015   καλλιέργειες μηλιάς 1 0,50 25,00
016   κήπος με μηλιές (elma bağçesi) 1 0,50 25,00
017   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 10 25,00 1.525,00
018   μη δενδρώδης καλλιέργεια 813 13.057,00 377.448,00
019   βαμβάκι 476 11.217,00 323.012,00
020   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 474 11.211,00 322.712,00
021   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 4,00 200,00
022   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 100,00
023   αμπέλι 26 66,50 5.270,00
024   αμπέλι (bağ) 26 66,50 5.270,00
025   δημητριακά 296 1.705,00 39.516,00
026   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 10 880,00 11.770,00
027   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 284 823,00 27.696,00
028   κήπος με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık bağçe) 2 2,00 50,00
029   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 15 68,50 9.650,00
030   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 15 68,50 9.650,00
031   μικτές καλλιέργειες 8 33,00 2.000,00
032   κήπος με καρποφόρες μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı meyveli dut bağçesi) 2 10,00 600,00
033   κήπος με καρποφόρες μουριές (meyveli dut bağçesi) 6 23,00 1.400,00
034   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 65 1.624,50 26.795,00
035   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 0,50 175,00
036   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı mamur bağçe) 1 3,50 175,00
037   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 1,00 30,00
038   κήπος (bağçe) 25 73,00 4.090,00
039   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 1,00 500,00
040   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 9 33,50 2.225,00
041   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 4 17,00 1.175,00
042   πλούσιος αρδευόμενος οπωρώνας (sulu meyveli mamur bağçe) 1 13,00 1.300,00
043   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusuyla mamur bağçe) 1 7,00 525,00
044   αγροτεμάχιο (tarla) 12 940,00 11.425,00
045   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 7 30,00 2.425,00
046   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 500,00 2.500,00
047   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 5,00 250,00
048   άλλη χρήση γης 317 256,06 56.015,00
049   αλώνι (harman) 236 247,00 4.905,00
050   αλώνι (hasıllık harman) 5 13,00 375,00
051   αλώνι (harman yeri) 20 22,00 440,00
052   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 3 7,00 180,00
053   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 70 0,06 47.280,00
054   άλλο περιφραγμένο αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer firahti ma' dolap kuyusu) 1 2,00 50,00
055   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 3 0,00 2.900,00
056   τρεχούμενο νερό (akar su) 2 0,00 2.400,00
057   παλιό τρεχούμενο νερό (kadim ma-i cari) 4 0,00 700,00
058   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 702 24.195,00 181.576,00
059   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 702 24.195,00 181.576,00
060   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 16,00 800,00
061   άγονο (kıraç) 7 287,00 2.435,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 398 6.146 42.725,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 14 120 810,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 14 120 810,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 327 5.639 39.795,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 26 260,00
006   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 25 250,00
007   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 70 1.150,00
008   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 162 3.486 22.280,00
009   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 153 1.958 15.305,00
010   ελιά (zeytun 2) 8 74 550,00
011   συκιές 7 28 170,00
012   συκιές (eşcar-ı incir) 7 28 170,00
013   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 8 80,00
014   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 8 80,00
015   καρυδιά 2 4 40,00
016   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 4 40,00
017   χαρουπιές 47 347 1.830,00
018   χαρουπιά (harub 2) 36 264 1.415,00
019   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 11 83 415,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.131 1.564 246.990,00
002   σπίτι (hane) 920 918 160.925,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 2 2 550,00
004   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 1 6.000,00
005   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 3 3 350,00
006   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 2 2 200,00
007   αγροτικά κτήρια 24 24 2.190,00
008   μάντρα (mandıra) 22 22 1.890,00
009   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 1 1 200,00
010   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 1 1 100,00
011   τμήμα κτηρίου 2 2 580,00
012   δωμάτιο 2 2 580,00
013   μονόχωρο υπηρετών (hi̇zmetkar odasi) 1 1 80,00
014   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
015   αποθήκη (mahzen) 1 2 100,00
016   κατάστημα (mağaza) 1 2 100,00
017   κτήριο προορισμένα για ζώα 42 475 2.465,00
018   κυψέλη (ari kovani) 41 473 2.315,00
019   στάβλος (ahir) 1 2 150,00
020   Μύλοι 139 140 80.380,00
021   αλευρόμυλος με μουλάρι (katır un değirmeni) 1 1 500,00
022   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 9 9 1.640,00
023   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 100,00
024   Νερόμυλοι 29 31 23.600,00
025   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 3 5 2.200,00
026   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 7 7 5.700,00
027   ερειπωμένος μύλος (harab değirmen) 1 1 150,00
028   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 5 5 10.300,00
029   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 2 2 950,00
030   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 11 11 4.300,00
031   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 95 94 52.390,00
032   μύλος (deği̇rmen) 4 4 2.150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 808 16.403 273.771,00
002   πρόβατα (agnam) 277 14.947 120.591,00
003   άλογο (bargi̇r) 112 191 33.925,00
004   φοράδα (kisrak) 80 156 27.925,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 10 31 5.775,00
006   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 2 4 800,00
007   πουλάρι (tay) 3 5 250,00
008   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 1 2 200,00
009   καμήλα (deve) 1 5 1.500,00
010   Καμήλα με τα μωρά της (deve ma deverem) 1 5 1.500,00
011   αγελάδα (inek) 230 477 47.065,00
012   δαμαλάκι (dana) 4 9 375,00
013   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 8 350,00
014   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 4 4 850,00
015   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 4 4 850,00
016   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 200,00
017   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 102 265 26.225,00
018   νεαρός ταύρος (tosun) 3 3 200,00
019   μουλάρι (katir) 99 112 47.900,00
020   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
021   μουλάρι (ester) 2 2 800,00
022   μουλάρια (esteran) 1 1 300,00
023   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
024   βόδι (öküz) 76 118 15.440,00
025   βόδι και δαμάλι (öküz ma' buzağı) 1 0 150,00
026   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 10 28 3.150,00
027   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 495 3.960,00
028   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 495 3.960,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 7:59 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Καρπασίας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5515/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό