Όνομα: Τρίκωμο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirikomo
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trikomo
Τρίκωμο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trikomo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 217,461.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
166,080.0 550.0 23,530.0 27,301.0
76.4% 0.3% 10.8% 12.6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
81.00
944.00
8.6%
Καζάς Καρπασίας:
1.00
15.00
6.7%
Καζάς Καρπασίας:
81.00
1,019.00
7.9%
Καζάς Καρπασίας:
81.00
1,021.00
7.9%
Καζάς Καρπασίας:
122.00
2,083.00
5.9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
4,216.50
39,819.56
10.6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
166,080.00
687,684.00
24.2%
Καζάς Καρπασίας:
3.00
398.00
0.8%
Καζάς Καρπασίας:
86.00
1,131.00
7.6%
Καζάς Καρπασίας:
28.00
6,146.00
0.5%
Καζάς Καρπασίας:
92.00
1,564.00
5.9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
550.00
42,725.00
1.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
23,530.00
246,990.00
9.5%
Καζάς Καρπασίας:
50.00
1,158.00
4.3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
1,577.00
16,790.00
9.4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
27,301.00
373,721.00
7.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
217,461.00
1,351,120.00
16.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντωνής Τζουβάνης
Τρίκωμο 942.00
'Ali γιος του Hasan
Τρίκωμο 6,675.00
Murad γιος του 'Ali
Τρίκωμο 300.00
Hüseyin
Τρίκωμο 1,900.00
Ramazan γιος του Hasan
Τρίκωμο 80.00
Ahmed γιος του İsma'il
Τρίκωμο 80.00
Mehmed
Τρίκωμο 80.00
Halil γιος του 'Ali
Τρίκωμο 484.00
Hüseyin γιος του Mehmed
Τρίκωμο 1,200.00
Καμηλάρης Hasan
Τρίκωμο 5,730.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 122 4,216.50 166,080.00
002   γη με βλάστηση 78 2,830.50 144,275.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 7.00 525.00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 7.00 525.00
005   69 2,716.50 140,500.00
006   βαμβάκι 52 2,091.00 124,750.00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 52 2,091.00 124,750.00
008   δημητριακά 5 599.00 8,850.00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 590.00 8,400.00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 9.00 450.00
011   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 12 26.50 6,900.00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 107.00 3,250.00
013   αγρομετάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 1.00 500.00
014   καλλιεργήσιμος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusuyla mamur bağçe) 1 7.00 525.00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 5 95.00 2,025.00
016   εγκαταλελλειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 4.00 200.00
017   10 12.00 245.00
018   αλώνι (harman) 10 12.00 245.00
019   αλώνι (harman yeri) 1 3.00 60.00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 34 1,374.00 21,560.00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 34 1,374.00 21,560.00
022   άγονο (kıraç) 1 50.00 750.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 28 550.00
002   ελιές 2 27 540.00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 20 400.00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 7 140.00
005   χαρουπιές 1 1 10.00
006   χαρουπιά (harub 2) 1 1 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 86 92 23,530.00
002   σπίτι (hane) 81 81 22,590.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 500.00
004   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 1 6,000.00
005   κατάστημα (dükkan) 1 1 100.00
006   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 100.00
007   αγροτικά κτήρια 1 1 200.00
008   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 1 1 200.00
009   2 8 40.00
010   κυψέλη (ari kovani) 2 8 40.00
011   Μύλοι 1 1 600.00
012   Νερόμυλοι 1 1 600.00
013   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 600.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 50 1,577 27,301.00
002   πρόβατα (agnam) 13 1,397 11,176.00
003   άλογο (bargi̇r) 4 5 800.00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200.00
005   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 1 2 200.00
006   καμήλα (deve) 1 5 1,500.00
007   Καμήλα με τα μωρά της (deve ma deverem) 1 5 1,500.00
008   αγελάδα (inek) 11 35 3,250.00
009   δαμαλάκι (dana) 1 5 250.00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 5 250.00
011   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 200.00
012   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 7 19 1,900.00
013   μουλάρι (katir) 1 1 350.00
014   βόδι (öküz) 19 34 9,425.00
015   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 14 27 8,550.00
016   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800.00
017   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 100 800.00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:22 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τρίκωμο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5516/ στις 01/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό