Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5516
UUID βάσης δεδομένων: 76b2fbe4-7783-4a5f-8719-dbe1b89fb38d
Όνομα: Τρίκωμο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirikomo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trikomo
Τρίκωμο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trikomo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 217.461,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
166.080,0 550,0 23.530,0 27.301,0
76,4% 0,3% 10,8% 12,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
81,00
944,00
8,6%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
81,00
1.019,00
7,9%
Καζάς Καρπασίας:
81,00
1.021,00
7,9%
Καζάς Καρπασίας:
122,00
2.083,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
4.216,50
39.819,56
10,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
166.080,00
687.684,00
24,2%
Καζάς Καρπασίας:
3,00
398,00
0,8%
Καζάς Καρπασίας:
86,00
1.131,00
7,6%
Καζάς Καρπασίας:
28,00
6.146,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
92,00
1.564,00
5,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
550,00
42.725,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
23.530,00
246.990,00
9,5%
Καζάς Καρπασίας:
50,00
1.158,00
4,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
1.577,00
16.790,00
9,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
27.301,00
373.721,00
7,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
217.461,00
1.351.120,00
16,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αντωνής Τζουβάνης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρίκωμο 942,00
'Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 6.675,00
Murad γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 300,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 1.900,00
Ramazan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 80,00
Ahmed γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 80,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 80,00
Halil γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 484,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 1.200,00
Καμηλάρης Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρίκωμο 5.730,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 122 4.216,50 166.080,00
002   γη με βλάστηση 78 2.830,50 144.275,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 7,00 525,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 7,00 525,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 69 2.716,50 140.500,00
006   βαμβάκι 52 2.091,00 124.750,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 52 2.091,00 124.750,00
008   δημητριακά 5 599,00 8.850,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 590,00 8.400,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 9,00 450,00
011   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 12 26,50 6.900,00
012   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 12 26,50 6.900,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 107,00 3.250,00
014   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 1,00 500,00
015   πλούσιος κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolab kuyusuyla mamur bağçe) 1 7,00 525,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 5 95,00 2.025,00
017   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 4,00 200,00
018   άλλη χρήση γης 10 12,00 245,00
019   αλώνι (harman) 10 12,00 245,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 3,00 60,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 34 1.374,00 21.560,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 34 1.374,00 21.560,00
023   άγονο (kıraç) 1 50,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 28 550,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 27 540,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 20 400,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 7 140,00
005   χαρουπιές 1 1 10,00
006   χαρουπιά (harub 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 86 92 23.530,00
002   σπίτι (hane) 81 81 22.590,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 500,00
004   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 1 6.000,00
005   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 100,00
006   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 100,00
007   αγροτικά κτήρια 1 1 200,00
008   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 1 1 200,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 8 40,00
010   κυψέλη (ari kovani) 2 8 40,00
011   Μύλοι 1 1 600,00
012   Νερόμυλοι 1 1 600,00
013   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 36 1.550 18.751,00
002   πρόβατα (agnam) 13 1.397 11.176,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 5 800,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   άλογο για αλώνισμα (harman bargiri) 1 2 200,00
006   καμήλα (deve) 1 5 1.500,00
007   Καμήλα με τα μωρά της (deve ma deverem) 1 5 1.500,00
008   αγελάδα (inek) 11 35 3.250,00
009   δαμαλάκι (dana) 1 5 250,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 5 250,00
011   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 200,00
012   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 7 19 1.900,00
013   μουλάρι (katir) 1 1 350,00
014   βόδι (öküz) 5 7 875,00
015   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 100 800,00
016   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:22 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τρίκωμο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5516/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό