Όνομα: Γεράνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yerani
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerani
Γεράνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerani
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.441,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.830,0 1.660,0 190,0 1.811,0
33,6% 30,5% 3,5% 33,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
10,00
944,00
1,1%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.019,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
41,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
16,00
2.083,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
176,00
20.244,56
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
1.830,00
366.379,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
8,00
398,00
2,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.131,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
121,00
3.741,00
3,2%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
458,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.660,00
26.750,00
6,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
190,00
99.025,00
0,2%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
1.158,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
110,00
12.442,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.811,00
169.601,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.441,00
650.935,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Κυριάκου
Γεράνι 595,00
Λιασής γιος του Γιωρκή
Γεράνι 1.140,00
Γιωρκής γιος του Κυριάκου
Γεράνι 1.000,00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
Γεράνι 380,00
Λιασής γιος του Κυριάκου
Γεράνι 730,00
Αντωνής γιος του Κυριάκου
Γεράνι 1.286,00
Παπά Μάρκος γιος του Φραντζέσκου
Γεράνι 955,00
Λουκάς γιος του Μάρκου
Γεράνι 260,00
Μάριος Σ̆ήρα
Γεράνι 110,00
Arab Mercan γιος του Abdullah
Γεράνι 195,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 16 201,00 1.830,00
002   γη με βλάστηση 7 81,00 1.215,00
003   7 81,00 1.215,00
004   βαμβάκι 7 81,00 1.215,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 81,00 1.215,00
006   1 1,00 20,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 119,00 595,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 119,00 595,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 8 146 1.910,00
002   ελιές 8 146 1.910,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 26 260,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 25 250,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 30 750,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 65 650,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 10 1 190,00
002   σπίτι (hane) 10 1 190,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 114 2.211,00
002   πρόβατα (agnam) 5 107 1.336,00
003   αγελάδα (inek) 5 5 500,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 2 2 200,00
005   βόδι (öküz) 2 2 375,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γεράνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5517/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό