Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5517
UUID βάσης δεδομένων: cbd87d6a-34fd-4ae0-8315-b653f57beab6
Όνομα: Γεράνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yerani
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerani
Γεράνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerani
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.401,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.230,0 1.910,0 750,0 2.511,0
30,1% 25,8% 10,1% 33,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
10,00
944,00
1,1%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.019,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.021,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
16,00
2.083,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
243,00
39.819,56
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
2.230,00
687.684,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
8,00
398,00
2,0%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.131,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
146,00
6.146,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.564,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.910,00
42.725,00
4,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
750,00
246.990,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
1.158,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
157,00
16.790,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.511,00
373.721,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.401,00
1.351.120,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 595,00
Λιασής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 1.140,00
Γιωρκής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 1.000,00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 380,00
Λιασής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 730,00
Αντωνής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 1.286,00
Παπά Μάρκος γιος του Φραντζέσκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 955,00
Λουκάς γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 260,00
Μάριος Σ̆ήρα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεράνι 110,00
Arab Mercan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεράνι 195,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 16 243,00 2.230,00
002   γη με βλάστηση 7 95,00 1.425,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 95,00 1.425,00
004   βαμβάκι 7 95,00 1.425,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 95,00 1.425,00
006   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
007   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 147,00 785,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 147,00 785,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 146 1.910,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 146 1.910,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 26 260,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 25 250,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 30 750,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 5 65 650,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 10 750,00
002   σπίτι (hane) 10 10 750,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 156 2.261,00
002   πρόβατα (agnam) 5 147 1.336,00
003   αγελάδα (inek) 5 8 800,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 2 4 400,00
005   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γεράνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5517/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό