Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5518
UUID βάσης δεδομένων: b8927fed-3535-466f-8f55-9592e9d7d1af
Όνομα: Μοναργά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Monarka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Monarga
Μοναργά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Monarga
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.192,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.352,0 0,0 2.110,0 5.730,0
23,1% 0,0% 20,7% 56,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
7,00
944,00
0,7%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
13,00
1.019,00
1,3%
Καζάς Καρπασίας:
13,00
1.021,00
1,3%
Καζάς Καρπασίας:
20,00
2.083,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
263,00
39.819,56
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
2.352,00
687.684,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
398,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
13,00
1.131,00
1,1%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
6.146,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
13,00
1.564,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
0,00
42.725,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.110,00
246.990,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
17,00
1.158,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
486,00
16.790,00
2,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.730,00
373.721,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
10.192,00
1.351.120,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κόρη του Rizvan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναργά 2.215,00
'Ali σχέση μεταξύ ατόμων κόρης του Rizvan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναργά 125,00
Rizvan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μοναργά 0,00
Ευαγγέλικα κόρη του Rizvan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναργά 2.175,00
Rizvan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναργά 0,00
Κόρη του Έτερου Rizvan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναργά 2.315,00
Γυναίκα του κόρης του Έτερου Rizvan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναργά 325,00
Έτερος Rizvan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναργά 0,00
Χάννας κόρη του Έτερου Rizvan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναργά 1.119,00
Έτερος Rizvan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μοναργά 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 20 263,00 2.352,00
002   γη με βλάστηση 9 82,00 652,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,00 200,00
004   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 4 2,00 200,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 80,00 452,00
006   βαμβάκι 5 80,00 452,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 80,00 452,00
008   άλλη χρήση γης 5 1,00 620,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
010   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
011   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 4 0,00 600,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 180,00 1.080,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 180,00 1.080,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 13 13 2.110,00
002   σπίτι (hane) 7 7 1.100,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 160,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 160,00
005   Μύλοι 4 4 850,00
006   Νερόμυλοι 3 3 650,00
007   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
008   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 2 2 450,00
009   μύλος (deği̇rmen) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 485 5.480,00
002   πρόβατα (agnam) 6 475 3.480,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   μουλάρι (katir) 3 3 1.050,00
006   βόδι (öküz) 6 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:23 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναργά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5518/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό