Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5519
UUID βάσης δεδομένων: 2f4ba66e-b306-4352-9d5c-7e1d9ed21295
Όνομα: Άγιος Ηλίας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Elya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Ilias
Άγιος Ηλίας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Elias
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.401,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.535,0 1.680,0 3.445,0 7.741,0
49,3% 6,6% 13,6% 30,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
18,00
944,00
1,9%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
17,00
1.019,00
1,7%
Καζάς Καρπασίας:
17,00
1.021,00
1,7%
Καζάς Καρπασίας:
37,00
2.083,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
822,00
39.819,56
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
12.535,00
687.684,00
1,8%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
398,00
3,5%
Καζάς Καρπασίας:
21,00
1.131,00
1,9%
Καζάς Καρπασίας:
173,00
6.146,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
35,00
1.564,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.680,00
42.725,00
3,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3.445,00
246.990,00
1,4%
Καζάς Καρπασίας:
21,00
1.158,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
476,00
16.790,00
2,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.741,00
373.721,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
25.401,00
1.351.120,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ηλίας 380,00
Χριστόδουλος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 1.260,00
Καρύδης γιος του Λιασή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 1.016,00
Παλιατζής/παπουτσής/μπαλωματής Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 1.485,00
Βοσκός Χριστοφής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 2.985,00
Πετρής γιος του Μαρίας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 2.200,00
Αδάμος γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 1.300,00
Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 1.170,00
Κώστας γιος του Χατζή Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 270,00
Παυλής γιος του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος Ηλίας 1.775,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 822,00 12.535,00
002   γη με βλάστηση 16 505,00 9.275,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 2,00 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 403,00 8.675,00
007   βαμβάκι 13 353,00 8.175,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 13 353,00 8.175,00
009   δημητριακά 1 50,00 500,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 50,00 500,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 100,00 500,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 100,00 500,00
013   άλλη χρήση γης 9 9,00 180,00
014   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 308,00 3.080,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 308,00 3.080,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 14 173 1.680,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 10 50,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 10 50,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 12 157 1.570,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 157 1.570,00
006   συκιές 1 6 60,00
007   συκιές (eşcar-ı incir) 1 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 35 3.445,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.820,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 15 75,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 15 75,00
005   Μύλοι 2 2 550,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100,00
007   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 450,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 471 6.491,00
002   πρόβατα (agnam) 5 452 3.616,00
003   αγελάδα (inek) 4 10 1.000,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 3 8 800,00
005   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
006   βόδι (öküz) 5 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 22, 2019, 9:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ηλίας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5519/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό