Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5521
UUID βάσης δεδομένων: da9f1719-77a8-418d-b8b1-1848bcbdc8de
Όνομα: Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Topcu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Andronikos (Trikomou)
Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Andronikos Topji Κeuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.326,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
462,5 220,0 1.340,0 3.304,0
8,7% 4,1% 25,2% 62,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
6,00
944,00
0,6%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
7,00
1.019,00
0,7%
Καζάς Καρπασίας:
7,00
1.021,00
0,7%
Καζάς Καρπασίας:
7,00
2.083,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
74,50
39.819,56
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
462,50
687.684,00
0,1%
Καζάς Καρπασίας:
2,00
398,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
7,00
1.131,00
0,6%
Καζάς Καρπασίας:
22,00
6.146,00
0,4%
Καζάς Καρπασίας:
7,00
1.564,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
220,00
42.725,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.340,00
246.990,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
9,00
1.158,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
282,00
16.790,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3.304,00
373.721,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.326,50
1.351.120,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) 1.667,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) 900,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) 1.567,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) 925,00
Osman Handan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) 80,00
Derviş Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) 0,00
Γυναίκα του Derviş Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου) 187,50
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 74,50 462,50
002   γη με βλάστηση 2 3,50 87,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 3,50 87,50
004   βαμβάκι 1 2,00 50,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 2,00 50,00
006   δημητριακά 1 1,50 37,50
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,50 37,50
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 25,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 25,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 70,00 350,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 70,00 350,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 22 220,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 22 220,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 20 200,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 7 7 1.340,00
002   σπίτι (hane) 6 6 1.260,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 280 2.929,00
002   πρόβατα (agnam) 3 273 2.184,00
003   αγελάδα (inek) 2 5 500,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 2 5 500,00
005   βόδι (öküz) 2 2 245,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:26 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ανδρόνικος (Τρικώμου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5521/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό