Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5522
UUID βάσης δεδομένων: 7f229239-d0cb-4e00-989b-131bb98853c4
Όνομα: Άγιος Ευστάθιος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ayo Stasi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Efstathios
Άγιος Ευστάθιος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Evstathios Aya Stat
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.130,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.075,0 60,0 2.550,0 2.445,0
17,5% 1,0% 41,6% 39,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
8,00
944,00
0,8%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
8,00
1.019,00
0,8%
Καζάς Καρπασίας:
8,00
1.021,00
0,8%
Καζάς Καρπασίας:
9,00
2.083,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
203,00
39.819,56
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
1.075,00
687.684,00
0,2%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
398,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
9,00
1.131,00
0,8%
Καζάς Καρπασίας:
6,00
6.146,00
0,1%
Καζάς Καρπασίας:
9,00
1.564,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
60,00
42.725,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.550,00
246.990,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
9,00
1.158,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
73,00
16.790,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.445,00
373.721,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.130,00
1.351.120,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 2.420,00
Καρά Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 505,00
Καρά Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 605,00
Musaddık γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 280,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 300,00
Kürd 'Ali γιος του Halid
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 430,00
Ahmed γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 1.350,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ευστάθιος 240,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 203,00 1.075,00
002   άλλη χρήση γης 3 3,00 75,00
003   αλώνι (harman) 3 3,00 75,00
004   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 200,00 1.000,00
005   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 200,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 6 60,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 6 60,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 9 2.550,00
002   σπίτι (hane) 7 7 1.050,00
003   Μύλοι 2 2 1.500,00
004   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 2 2 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 71 1.945,00
002   πρόβατα (agnam) 2 65 520,00
003   αγελάδα (inek) 2 3 300,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 1 2 200,00
005   μουλάρι (katir) 2 2 1.000,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:26 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ευστάθιος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5522/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό