Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5523
UUID βάσης δεδομένων: 7388011f-2010-49a5-bd9d-09ba85d452cc
Όνομα: Κώμη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Komi-i Kebir
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Komi
Κώμη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Komi Kebir
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 47.886,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
23.315,0 3.930,0 7.355,0 13.286,0
48,7% 8,2% 15,4% 27,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
51,00
944,00
5,4%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
55,00
1.019,00
5,4%
Καζάς Καρπασίας:
56,00
1.021,00
5,5%
Καζάς Καρπασίας:
98,00
2.083,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.398,50
39.819,56
3,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
23.315,00
687.684,00
3,4%
Καζάς Καρπασίας:
42,00
398,00
10,6%
Καζάς Καρπασίας:
55,00
1.131,00
4,9%
Καζάς Καρπασίας:
396,00
6.146,00
6,4%
Καζάς Καρπασίας:
88,00
1.564,00
5,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3.930,00
42.725,00
9,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.355,00
246.990,00
3,0%
Καζάς Καρπασίας:
51,00
1.158,00
4,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
348,00
16.790,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
13.286,00
373.721,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
47.886,00
1.351.120,00
3,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 1.025,00
İbrahim γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 1.445,00
Hüseyin γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 1.026,00
'Ömer γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 555,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 220,00
Καρά Hasan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 675,00
Χουρματζής Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 190,00
Derviş Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 80,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 680,00
Esma Hatun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμη 1.380,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 98 1.398,50 23.315,00
002   γη με βλάστηση 47 172,50 11.750,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 21,00 2.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 21,00 2.100,00
005   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 7,00 700,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 11,00 1.100,00
007   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 1 3,00 300,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 119,50 6.850,00
009   βαμβάκι 2 5,00 125,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 5,00 125,00
011   αμπέλι 18 47,00 4.050,00
012   αμπέλι (bağ) 18 47,00 4.050,00
013   δημητριακά 12 27,50 1.425,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 12 27,50 1.425,00
015   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 2 40,00 1.250,00
016   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 2 40,00 1.250,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 32,00 2.800,00
018   κήπος (bağçe) 2 6,00 600,00
019   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 2 8,00 800,00
020   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 4 18,00 1.400,00
021   άλλη χρήση γης 15 15,00 330,00
022   αλώνι (harman) 15 15,00 330,00
023   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 95,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 36 1.211,00 11.235,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 36 1.211,00 11.235,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 42 396 3.930,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 39 390 3.900,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 35 356 3.560,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 34 340,00
005   χαρουπιές 3 6 30,00
006   χαρουπιά (harub 2) 3 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 55 88 7.355,00
002   σπίτι (hane) 48 48 5.770,00
003   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 100,00
004   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 37 185,00
006   κυψέλη (ari kovani) 4 37 185,00
007   Μύλοι 2 2 1.300,00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 2 2 1.300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 33 330 8.786,00
002   πρόβατα (agnam) 12 292 2.336,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 1 350,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 5 8 800,00
006   μουλάρι (katir) 5 5 2.300,00
007   μουλάρι (ester) 1 1 300,00
008   μουλάρια (esteran) 1 1 300,00
009   βόδι (öküz) 9 24 3.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:27 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κώμη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5523/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό