Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5524
UUID βάσης δεδομένων: de63597d-7c85-4220-a117-340436da1b98
Όνομα: Άρδανα (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ardana
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ardana
Άρδανα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ardana
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.011,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.395,0 2.570,0 2.385,0 4.661,0
49,4% 13,5% 12,5% 24,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
16,00
944,00
1,7%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
16,00
1.019,00
1,6%
Καζάς Καρπασίας:
16,00
1.021,00
1,6%
Καζάς Καρπασίας:
30,00
2.083,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
566,00
39.819,56
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
9.395,00
687.684,00
1,4%
Καζάς Καρπασίας:
13,00
398,00
3,3%
Καζάς Καρπασίας:
18,00
1.131,00
1,6%
Καζάς Καρπασίας:
257,00
6.146,00
4,2%
Καζάς Καρπασίας:
41,00
1.564,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.570,00
42.725,00
6,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.385,00
246.990,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
1.158,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
354,00
16.790,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
4.661,00
373.721,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
19.011,00
1.351.120,00
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης γιος του Σωτήρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 1.650,00
Θανάσης γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 1.725,00
Κοκού Χηράτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 665,00
Γιακουμής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 1.858,00
Παρασκευάς γιος του Χηράτης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 2.036,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 860,00
Γιακουμής Σ̆ήρα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 1.325,00
Κουλλάς
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 530,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 2.135,00
Χαράλαμπος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άρδανα (τα) 1.700,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 30 566,00 9.395,00
002   γη με βλάστηση 8 146,00 3.230,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 146,00 3.230,00
004   βαμβάκι 8 146,00 3.230,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 8 146,00 3.230,00
006   άλλη χρήση γης 7 7,00 140,00
007   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
008   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 40,00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 413,00 6.025,00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 413,00 6.025,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 257 2.570,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 257 2.570,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 40 400,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 217 2.170,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 18 41 2.385,00
002   σπίτι (hane) 15 15 2.160,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 25 125,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 25 125,00
005   Μύλοι 1 1 100,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 350 3.661,00
002   πρόβατα (agnam) 6 342 2.736,00
003   αγελάδα (inek) 2 3 300,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 1 2 200,00
005   βόδι (öküz) 2 5 625,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άρδανα (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5524/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό