Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5526
UUID βάσης δεδομένων: a8099ce2-ba93-49ce-81c7-6a66345e350b
Όνομα: Πατρίκι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Badriç
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Patriki
Πατρίκι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Patriki
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.709,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
16.185,0 445,0 3.530,0 7.549,0
58,4% 1,6% 12,7% 27,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
26,00
944,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
28,00
1.019,00
2,7%
Καζάς Καρπασίας:
28,00
1.021,00
2,7%
Καζάς Καρπασίας:
52,00
2.083,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.418,00
39.819,56
3,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
16.185,00
687.684,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
11,00
398,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
1.131,00
2,2%
Καζάς Καρπασίας:
56,00
6.146,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
1.564,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
445,00
42.725,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3.530,00
246.990,00
1,4%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.158,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
387,00
16.790,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.549,00
373.721,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
27.709,00
1.351.120,00
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πατρίκι 650,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πατρίκι 840,00
Misafir Sadık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πατρίκι 835,00
Νικόλας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πατρίκι 1.730,00
Αργύρης γιος του Χατζή Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πατρίκι 1.090,00
Μαρκουλλής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πατρίκι 2.270,00
Γιαννής γιος του Χατζή Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πατρίκι 285,00
Αναστάσης γιος του Ζουβάνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πατρίκι 1.576,00
Μιχαήλ γιος του Χατζή Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πατρίκι 1.060,00
Νικόλας γιος του Ιερομόναχου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πατρίκι 540,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 52 1.418,00 16.185,00
002   γη με βλάστηση 24 299,00 8.020,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 22 193,50 5.745,00
004   βαμβάκι 11 163,00 4.370,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 11 163,00 4.370,00
006   αμπέλι 1 2,00 200,00
007   αμπέλι (bağ) 1 2,00 200,00
008   δημητριακά 10 28,50 1.175,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 2,00 50,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 9 26,50 1.125,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 105,50 2.275,00
012   κήπος (bağçe) 1 5,50 275,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 1 100,00 2.000,00
014   άλλη χρήση γης 5 5,00 100,00
015   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 23 1.114,00 8.065,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 23 1.114,00 8.065,00
019   άγονο (kıraç) 1 50,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 56 445,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 4 23 115,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 4 23 115,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 7 33 330,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 33 330,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 25 3.530,00
002   σπίτι (hane) 24 24 3.180,00
003   Μύλοι 1 1 350,00
004   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 380 5.799,00
002   πρόβατα (agnam) 10 358 3.024,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 600,00
004   φοράδα (kisrak) 3 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 9 15 1.450,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
008   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 4 9 900,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 350,00
010   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 9:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πατρίκι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5526/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό