Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5527
UUID βάσης δεδομένων: 7ac3a387-ee95-48f3-846f-5dddbbcfed7e
Όνομα: Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Todori
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Theodoros (Ammochostou)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Theodoros
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.771,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.485,0 980,0 6.185,0 19.121,0
42,6% 2,1% 13,5% 41,8%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) (Αυτή η εγγραφή) 44.816 97,91%
İskelede Mukim Pedro Yakumo Bozoviç'in Çiftliği İskelede Mukim Pedro Yakumo Bozoviç'in Çiftliği 955 2,09%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
42,00
944,00
4,4%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
47,00
1.019,00
4,6%
Καζάς Καρπασίας:
47,00
1.021,00
4,6%
Καζάς Καρπασίας:
53,00
2.083,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.153,50
39.819,56
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
19.485,00
687.684,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
19,00
398,00
4,8%
Καζάς Καρπασίας:
50,00
1.131,00
4,4%
Καζάς Καρπασίας:
114,00
6.146,00
1,9%
Καζάς Καρπασίας:
88,00
1.564,00
5,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
980,00
42.725,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.185,00
246.990,00
2,5%
Καζάς Καρπασίας:
54,00
1.158,00
4,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
609,00
16.790,00
3,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
19.121,00
373.721,00
5,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
45.771,00
1.351.120,00
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Emin γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 580,00
'Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 1.320,00
Hüseyin γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 400,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 80,00
Καρά Hasan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 2.210,00
'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 750,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 236,00
'Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 410,00
Καρά Hasan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 130,00
Hüseyin γιος του Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου) 972,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 53 1.153,50 19.485,00
002   γη με βλάστηση 24 550,50 14.100,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 544,00 13.805,00
004   βαμβάκι 15 509,00 12.435,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 15 509,00 12.435,00
006   αμπέλι 3 12,00 720,00
007   αμπέλι (bağ) 3 12,00 720,00
008   δημητριακά 3 23,00 650,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 20,00 500,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 3,00 150,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 6,50 295,00
012   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 1,00 30,00
013   κήπος (bağçe) 1 0,50 15,00
014   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 5,00 250,00
015   άλλη χρήση γης 6 10,00 205,00
016   αλώνι (harman) 4 5,00 80,00
017   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 3,00 75,00
019   άλλο περιφραγμένο αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer firahti ma' dolap kuyusu) 1 2,00 50,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 23 593,00 5.180,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 23 593,00 5.180,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 114 980,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 25,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 12 82 760,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 2 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 80 740,00
007   συκιές 1 10 50,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 1 10 50,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 8 80,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 8 80,00
011   καρυδιά 2 4 40,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 4 40,00
013   χαρουπιές 2 5 25,00
014   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 88 6.185,00
002   σπίτι (hane) 42 41 4.860,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 1 1 100,00
005   τμήμα κτηρίου 1 1 80,00
006   δωμάτιο 1 1 80,00
007   μονόχωρο υπηρετών (hi̇zmetkar odasi) 1 1 80,00
008   αποθήκη (mahzen) 1 2 100,00
009   κατάστημα (mağaza) 1 2 100,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 41 345,00
011   κυψέλη (ari kovani) 2 39 195,00
012   στάβλος (ahir) 1 2 150,00
013   Μύλοι 2 2 700,00
014   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 2 2 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 47 596 15.871,00
002   πρόβατα (agnam) 12 512 4.496,00
003   άλογο (bargi̇r) 9 20 3.450,00
004   φοράδα (kisrak) 4 13 2.450,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 2 400,00
006   πουλάρι (tay) 1 2 100,00
007   αγελάδα (inek) 19 54 5.375,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
009   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 200,00
010   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 11 41 4.100,00
011   νεαρός ταύρος (tosun) 2 2 75,00
012   μουλάρι (katir) 3 4 1.800,00
013   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
014   βόδι (öküz) 4 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:59 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5527/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό