Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5528
UUID βάσης δεδομένων: 5e53bcbe-cefd-405b-9054-d863cc42959c
Όνομα: Kamarοes
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kamarez
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kamarοes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 35.707,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
24.997,5 35,0 4.285,0 6.390,0
70,0% 0,1% 12,0% 17,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
4,00
944,00
0,4%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
4,00
1.019,00
0,4%
Καζάς Καρπασίας:
4,00
1.021,00
0,4%
Καζάς Καρπασίας:
16,00
2.083,00
0,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
685,25
39.819,56
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
24.997,50
687.684,00
3,6%
Καζάς Καρπασίας:
2,00
398,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
10,00
1.131,00
0,9%
Καζάς Καρπασίας:
7,00
6.146,00
0,1%
Καζάς Καρπασίας:
34,00
1.564,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
35,00
42.725,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
4.285,00
246.990,00
1,7%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
1.158,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
397,00
16.790,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.390,00
373.721,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
35.707,50
1.351.120,00
2,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Αναστάσης γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kamarοes 17.020,00
Θανάσης γιος του Γιωρκάτζ̆η
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kamarοes 4.645,00
Χατζή Μιχαήλ γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kamarοes 250,00
Αλέξανδρος γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Kamarοes 5.370,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 16 685,25 24.997,50
002   γη με βλάστηση 10 433,25 17.657,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 255,00 13.945,00
004   βαμβάκι 4 249,00 13.675,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 249,00 13.675,00
006   δημητριακά 2 6,00 270,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 6,00 270,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 178,25 3.712,50
009   κήπος (bağçe) 1 0,25 12,50
010   πλούσιος αρδευόμενος οπωρώνας (sulu meyveli mamur bağçe) 1 13,00 1.300,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 2 165,00 2.400,00
012   άλλη χρήση γης 3 2,00 2.340,00
013   αλώνι (harman) 2 2,00 40,00
014   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 40,00
015   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 0,00 2.300,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 250,00 5.000,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 250,00 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 7 35,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 25,00
004   συκιές 1 2 10,00
005   συκιές (eşcar-ı incir) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 34 4.285,00
002   σπίτι (hane) 5 5 2.310,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
004   δωμάτιο 1 1 500,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 25 125,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 25 125,00
008   Μύλοι 3 3 1.350,00
009   αλευρόμυλος με μουλάρι (katır un değirmeni) 1 1 500,00
010   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 2 2 850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 393 5.140,00
002   πρόβατα (agnam) 3 380 3.040,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 7 800,00
004   φοράδα (kisrak) 2 7 800,00
005   αγελάδα (inek) 2 3 300,00
006   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 1 2 200,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
008   βόδι (öküz) 1 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 8:03 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kamarοes. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5528/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό