Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5530
UUID βάσης δεδομένων: 8adf6c38-e661-4d6d-adcd-17e4493d4fae
Όνομα: Επτακώμη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Eftakomi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Eptakomi
Επτακώμη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Eptakomi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 55.443,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
35.825,0 780,0 6.820,0 12.018,0
64,6% 1,4% 12,3% 21,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
45,00
944,00
4,8%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
51,00
1.019,00
5,0%
Καζάς Καρπασίας:
51,00
1.021,00
5,0%
Καζάς Καρπασίας:
75,00
2.083,00
3,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.230,00
39.819,56
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
35.825,00
687.684,00
5,2%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
398,00
3,0%
Καζάς Καρπασίας:
43,00
1.131,00
3,8%
Καζάς Καρπασίας:
80,00
6.146,00
1,3%
Καζάς Καρπασίας:
43,00
1.564,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
780,00
42.725,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.820,00
246.990,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
35,00
1.158,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
661,00
16.790,00
3,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
12.018,00
373.721,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
55.443,00
1.351.120,00
4,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Halil Kara Kulak
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επτακώμη 1.680,00
Kara Kulak Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επτακώμη 1.310,00
Havva Hatun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επτακώμη 285,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επτακώμη 1.400,00
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επτακώμη 1.340,00
Emir Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επτακώμη 480,00
Ahmed γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Επτακώμη 85,00
Κόρη του παπά Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επτακώμη 980,00
Παπά Μάρκος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επτακώμη 0,00
Γιαννής γιος του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Επτακώμη 5.045,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 75 1.230,00 35.825,00
002   γη με βλάστηση 42 493,00 23.775,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 25,00
004   καλλιέργειες μηλιάς 1 0,50 25,00
005   κήπος με μηλιές (elma bağçesi) 1 0,50 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 41 492,50 23.750,00
007   βαμβάκι 27 472,00 22.700,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 27 472,00 22.700,00
009   δημητριακά 14 20,50 1.050,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 14 20,50 1.050,00
011   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 32 736,00 12.030,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 32 736,00 12.030,00
015   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 16,00 800,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 12 80 780,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 78 770,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 10 76 750,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
005   χαρουπιές 1 2 10,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 43 6.820,00
002   σπίτι (hane) 41 41 5.670,00
003   Μύλοι 2 2 1.150,00
004   Νερόμυλοι 1 1 350,00
005   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 1 1 350,00
006   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 649 9.018,00
002   πρόβατα (agnam) 10 624 4.968,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 12 2.200,00
004   φοράδα (kisrak) 5 12 2.200,00
005   αγελάδα (inek) 7 12 1.350,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
007   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 250,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:02 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Επτακώμη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5530/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό