Όνομα: Βοκολίδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vokoliya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vokolida
Βοκολίδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vokolidha
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16,490.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8,220.0 270.0 3,175.0 4,825.0
49.8% 1.6% 19.3% 29.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
14.00
944.00
1.5%
Καζάς Καρπασίας:
0.00
15.00
0.0%
Καζάς Καρπασίας:
14.00
1,019.00
1.4%
Καζάς Καρπασίας:
14.00
1,021.00
1.4%
Καζάς Καρπασίας:
36.00
2,083.00
1.7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
484.00
39,819.56
1.2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
8,220.00
687,684.00
1.2%
Καζάς Καρπασίας:
12.00
398.00
3.0%
Καζάς Καρπασίας:
19.00
1,131.00
1.7%
Καζάς Καρπασίας:
31.00
6,146.00
0.5%
Καζάς Καρπασίας:
29.00
1,564.00
1.9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
270.00
42,725.00
0.6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3,175.00
246,990.00
1.3%
Καζάς Καρπασίας:
23.00
1,158.00
2.0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
199.00
16,790.00
1.2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
4,825.00
373,721.00
1.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
16,490.00
1,351,120.00
1.2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καμπούρης Μιχαήλ
Βοκολίδα 1,480.00
Βασίλης γιος του Χατζή Σωτήρη
Βοκολίδα 3,560.00
Γιαννής γιος του Χατζή Σωτήρη
Βοκολίδα 2,380.00
Αντωνής γιος του Χατζή Σωτήρη
Βοκολίδα 1,230.00
Γαβριήλ γιος του Παρασκευά
Βοκολίδα 560.00
Καμπούρης Γιαννής
Βοκολίδα 655.00
Γιωρκής γιος του Βάρδα
Βοκολίδα 705.00
Γιωρκής Ζιμμής
Βοκολίδα 180.00
Μιχαήλ γιος του Λούη
Βοκολίδα 545.00
Παρασκευάς γιος του Σωτήρη
Βοκολίδα 1,595.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 36 484.00 8,220.00
002   γη με βλάστηση 17 66.00 3,210.00
003   17 66.00 3,210.00
004   βαμβάκι 11 53.00 2,650.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 9 47.00 2,350.00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 4.00 200.00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2.00 100.00
008   δημητριακά 6 13.00 560.00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 13.00 560.00
010   7 7.00 150.00
011   αλώνι (harman) 6 6.00 120.00
012   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1.00 30.00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 411.00 4,860.00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 411.00 4,860.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 12 31 270.00
002   ελιές 9 23 230.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 9 23 230.00
004   συκιές 3 8 40.00
005   συκιές (eşcar-ı incir) 3 8 40.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 19 29 3,175.00
002   σπίτι (hane) 16 15 2,760.00
003   2 13 65.00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 13 65.00
005   Μύλοι 1 1 350.00
006   Νερόμυλοι 1 1 350.00
007   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 1 1 350.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 23 199 4,825.00
002   πρόβατα (agnam) 8 170 1,520.00
003   άλογο (bargi̇r) 3 5 950.00
004   φοράδα (kisrak) 3 5 950.00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 1 200.00
006   αγελάδα (inek) 8 18 1,130.00
007   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 5 13 725.00
008   βόδι (öküz) 3 3 625.00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 2 500.00
010   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 3 600.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βοκολίδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5531/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό