Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5533
UUID βάσης δεδομένων: c20830ee-79f7-4da9-aede-6fc72e3bc844
Όνομα: Κώμα του Γιαλού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kumyalık
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koma tou Gialou
Κώμα του Γιαλού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Koma tou Yialou Komialik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 32.857,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
15.905,0 0,0 6.170,0 10.782,0
48,4% 0,0% 18,8% 32,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
25,00
944,00
2,6%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
15,00
6,7%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
1.019,00
2,5%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
1.021,00
2,4%
Καζάς Καρπασίας:
52,00
2.083,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.405,00
39.819,56
3,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
15.905,00
687.684,00
2,3%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
398,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
32,00
1.131,00
2,8%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
6.146,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
70,00
1.564,00
4,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
0,00
42.725,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.170,00
246.990,00
2,5%
Καζάς Καρπασίας:
24,00
1.158,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
851,00
16.790,00
5,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
10.782,00
373.721,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
32.857,00
1.351.120,00
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ömer γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμα του Γιαλού 3.685,00
Murad γιος του Mevlüd
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμα του Γιαλού 1.407,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κώμα του Γιαλού 180,00
Χατζή Μαρκόμης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κώμα του Γιαλού 2.285,00
Πιερής γιος του Τοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κώμα του Γιαλού 855,00
Παπά Νικόλας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κώμα του Γιαλού 905,00
Γιαννής γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κώμα του Γιαλού 900,00
Παπά Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κώμα του Γιαλού 1.000,00
Μιχαήλ Πιερής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κώμα του Γιαλού 1.560,00
Γιωρκής γιος του Παναγιώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κώμα του Γιαλού 1.150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 52 1.405,00 15.905,00
002   γη με βλάστηση 30 647,00 11.840,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 8,00 400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 8,00 400,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 2 8,00 400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 27 634,00 11.140,00
007   βαμβάκι 22 525,00 9.960,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 22 525,00 9.960,00
009   δημητριακά 5 109,00 1.180,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 1.000,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 9,00 180,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 5,00 300,00
013   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 5,00 300,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 22 758,00 4.065,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 22 758,00 4.065,00
016   άγονο (kıraç) 2 82,00 410,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 70 6.170,00
002   σπίτι (hane) 26 26 4.370,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 40 200,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 40 200,00
007   Μύλοι 3 3 1.500,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 100,00
009   Νερόμυλοι 1 1 700,00
010   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 700,00
011   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 838 7.532,00
002   πρόβατα (agnam) 4 404 3.232,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 3 5 450,00
005   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 1 3 250,00
006   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
007   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 3 250,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 395 3.160,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 395 3.160,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:36 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κώμα του Γιαλού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5533/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό