Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5535
UUID βάσης δεδομένων: 4f189de4-19e1-4380-875f-7b7bc77d416e
Όνομα: Πλατανισσός (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pladaniso
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Platanissos
Πλατανισσός (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Platanisso
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.087,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.675,0 20,0 7.910,0 6.482,0
46,8% 0,1% 29,2% 23,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
36,00
944,00
3,8%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
38,00
1.019,00
3,7%
Καζάς Καρπασίας:
38,00
1.021,00
3,7%
Καζάς Καρπασίας:
43,00
2.083,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
1.206,00
39.819,56
3,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
12.675,00
687.684,00
1,8%
Καζάς Καρπασίας:
1,00
398,00
0,3%
Καζάς Καρπασίας:
43,00
1.131,00
3,8%
Καζάς Καρπασίας:
2,00
6.146,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
55,00
1.564,00
3,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
20,00
42.725,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
7.910,00
246.990,00
3,2%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
1.158,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
257,00
16.790,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.482,00
373.721,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
27.087,00
1.351.120,00
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καρά Sefer γιος του Καρά Sefer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 1.880,00
Mehmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 1.562,00
Hasan Καρά γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 150,00
Ayşe Nur
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 2.125,00
Καρά Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 320,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 80,00
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 350,00
Mehmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 1.040,00
Καρά Hasan γιος του Hacı Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 80,00
Hüseyin γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πλατανισσός (η) 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 43 1.206,00 12.675,00
002   γη με βλάστηση 19 705,00 10.140,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 277,00 5.540,00
004   βαμβάκι 16 276,00 5.520,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 16 276,00 5.520,00
006   δημητριακά 1 1,00 20,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 20,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 428,00 4.600,00
009   κήπος (bağçe) 1 8,00 400,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 420,00 4.200,00
011   άλλη χρήση γης 6 6,00 60,00
012   αλώνι (harman) 6 6,00 60,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 18 495,00 2.475,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 18 495,00 2.475,00
016   άγονο (kıraç) 2 55,00 275,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 2 20,00
002   χαρουπιές 1 2 20,00
003   χαρουπιά (harub 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 55 7.910,00
002   σπίτι (hane) 36 36 4.340,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 14 70,00
004   κυψέλη (ari kovani) 2 14 70,00
005   Μύλοι 5 5 3.500,00
006   Νερόμυλοι 1 1 700,00
007   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 700,00
008   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 4 4 2.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 16 248 4.232,00
002   πρόβατα (agnam) 6 229 1.832,00
003   αγελάδα (inek) 5 11 1.000,00
004   αγελάδα με δαμαλάκι (inek ma dana) 2 6 500,00
005   μουλάρι (katir) 3 3 900,00
006   βόδι (öküz) 1 2 250,00
007   βόδι και αγελάδα (öküz ve i̇nek) 1 3 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 10:23 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πλατανισσός (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5535/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό