Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5536
UUID βάσης δεδομένων: a229a3e7-a32c-41f3-a8ee-aeebee7747d3
Όνομα: Λυθράγκωμη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Litronkomi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lythragkomi
Λυθράγκωμη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lythrankomi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.967,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.890,0 595,0 3.905,0 6.577,0
44,5% 3,0% 19,6% 32,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
21,00
944,00
2,2%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
22,00
1.019,00
2,2%
Καζάς Καρπασίας:
22,00
1.021,00
2,2%
Καζάς Καρπασίας:
58,00
2.083,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
896,50
39.819,56
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
8.890,00
687.684,00
1,3%
Καζάς Καρπασίας:
13,00
398,00
3,3%
Καζάς Καρπασίας:
23,00
1.131,00
2,0%
Καζάς Καρπασίας:
116,00
6.146,00
1,9%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
1.564,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
595,00
42.725,00
1,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
3.905,00
246.990,00
1,6%
Καζάς Καρπασίας:
27,00
1.158,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
221,00
16.790,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
6.577,00
373.721,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
19.967,00
1.351.120,00
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 1.785,00
Süleyman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 1.045,00
Καρά Hasan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 640,00
'Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 640,00
Καρά Hasan γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 680,00
Mehmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 560,00
Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 150,00
'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 50,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 100,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λυθράγκωμη 3.427,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 58 896,50 8.890,00
002   γη με βλάστηση 31 321,50 5.965,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 11,00 1.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 11,00 1.200,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 8,00 550,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 2 3,00 650,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 27 310,50 4.765,00
008   βαμβάκι 16 289,00 4.335,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 16 289,00 4.335,00
010   δημητριακά 11 21,50 430,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 11 21,50 430,00
012   άλλη χρήση γης 8 8,00 90,00
013   αλώνι (harman) 8 8,00 90,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 567,00 2.835,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 567,00 2.835,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 116 595,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 113 565,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 60 300,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 44 220,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 9 45,00
006   χαρουπιές 2 3 30,00
007   χαρουπιά (harub 2) 2 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 25 3.905,00
002   σπίτι (hane) 21 21 3.190,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 3 15,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 3 15,00
005   Μύλοι 1 1 700,00
006   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 211 4.077,00
002   πρόβατα (agnam) 4 194 1.552,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 3 475,00
004   φοράδα (kisrak) 2 3 475,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 2 275,00
006   αγελάδα (inek) 7 10 1.025,00
007   νεαρός ταύρος (tosun) 1 1 125,00
008   μουλάρι (katir) 3 3 900,00
009   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:59 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λυθράγκωμη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5536/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό