Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5538
UUID βάσης δεδομένων: 0978aea0-e946-4724-be5b-85eb1ba558e6
Όνομα: Παναγία Κανακαριά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır-ı Kanakarka
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Νέτα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Panayia Kanakaria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.240,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.575,0 265,0 1.250,0 1.150,0
37,1% 6,3% 29,5% 27,1%
Γενικά στατιστικά
Νέτα:
1,00
11,00
9,1%
Νέτα:
1,00
2,00
50,0%
Νέτα:
1,00
11,00
9,1%
Νέτα:
1,00
11,00
9,1%
Νέτα:
4,00
22,00
18,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Νέτα:
103,00
519,00
19,8%
Γαίες (αξία)
Νέτα:
1.575,00
5.110,00
30,8%
Νέτα:
2,00
10,00
20,0%
Νέτα:
3,00
15,00
20,0%
Νέτα:
55,00
193,00
28,5%
Νέτα:
3,00
37,00
8,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Νέτα:
265,00
965,00
27,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Νέτα:
1.250,00
2.970,00
42,1%
Νέτα:
3,00
13,00
23,1%
Ζώα (αριθμός)
Νέτα:
77,00
208,00
37,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Νέτα:
1.150,00
3.472,00
33,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Νέτα:
4.240,00
12.517,00
33,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Παναγίας Κανακαριάς
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παναγία Κανακαριά 4.240,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 103,00 1.575,00
002   γη με βλάστηση 3 53,00 1.325,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 6,00 600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 6,00 600,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 1 6,00 600,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 47,00 725,00
007   βαμβάκι 1 45,00 675,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 45,00 675,00
009   δημητριακά 1 2,00 50,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 2,00 50,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 50,00 250,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 50,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 55 265,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 50 250,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 50 250,00
004   χαρουπιές 1 5 15,00
005   χαρουπιά (harub 2) 1 5 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 1.250,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
003   Μύλοι 2 2 850,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 150,00
005   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 76 900,00
002   πρόβατα (agnam) 1 75 600,00
003   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 31, 2021, 2:41 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παναγία Κανακαριά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5538/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό