Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5539
UUID βάσης δεδομένων: 9fbf594b-f059-4a20-9445-c3adc0a0b416
Όνομα: Κρίδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kiridya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Krideia
Κρίδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kridhia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.530,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.535,0 125,0 1.270,0 2.600,0
27,8% 2,3% 23,0% 47,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
12,00
944,00
1,3%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
1.019,00
1,2%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
1.021,00
1,2%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
2.083,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
187,50
39.819,56
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
1.535,00
687.684,00
0,2%
Καζάς Καρπασίας:
2,00
398,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
1.131,00
1,1%
Καζάς Καρπασίας:
25,00
6.146,00
0,4%
Καζάς Καρπασίας:
12,00
1.564,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
125,00
42.725,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1.270,00
246.990,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
9,00
1.158,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
158,00
16.790,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.600,00
373.721,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5.530,00
1.351.120,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Memiş γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 990,00
Mehmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 485,00
İsmail γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 400,00
Mehmed γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 455,00
Ahmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 505,00
Καρά Hasan γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 420,00
Ahmed γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 380,00
Murad γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 80,00
Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 80,00
Καρά Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κρίδεια 915,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 187,50 1.535,00
002   γη με βλάστηση 7 49,50 830,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 49,50 830,00
004   βαμβάκι 4 47,00 705,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 47,00 705,00
006   αμπέλι 2 1,50 100,00
007   αμπέλι (bağ) 2 1,50 100,00
008   δημητριακά 1 1,00 25,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 25,00
010   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
011   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 137,00 695,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 137,00 695,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 25 125,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 25 125,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 25 125,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 12 12 1.270,00
002   σπίτι (hane) 12 12 1.270,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 156 2.100,00
002   πρόβατα (agnam) 3 150 1.200,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 2 4 400,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:59 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κρίδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5539/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό