Όνομα: Κρίδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kiridya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Krideia
Κρίδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kridhia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5,530.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1,535.0 125.0 1,270.0 2,600.0
27.8% 2.3% 23.0% 47.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
12.00
944.00
1.3%
Καζάς Καρπασίας:
0.00
15.00
0.0%
Καζάς Καρπασίας:
12.00
1,019.00
1.2%
Καζάς Καρπασίας:
12.00
1,021.00
1.2%
Καζάς Καρπασίας:
14.00
2,083.00
0.7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Καρπασίας:
187.50
39,819.56
0.5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
1,535.00
687,684.00
0.2%
Καζάς Καρπασίας:
2.00
398.00
0.5%
Καζάς Καρπασίας:
12.00
1,131.00
1.1%
Καζάς Καρπασίας:
25.00
6,146.00
0.4%
Καζάς Καρπασίας:
12.00
1,564.00
0.8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
125.00
42,725.00
0.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
1,270.00
246,990.00
0.5%
Καζάς Καρπασίας:
9.00
1,158.00
0.8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
158.00
16,790.00
0.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2,600.00
373,721.00
0.7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
5,530.00
1,351,120.00
0.4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Memiş γιος του Hüseyin
Κρίδεια 990.00
Mehmed γιος του 'Ali
Κρίδεια 485.00
İsmail γιος του Rüstem
Κρίδεια 400.00
Mehmed γιος του İsmail
Κρίδεια 455.00
Ahmed γιος του İbrahim
Κρίδεια 505.00
Καρά Hasan γιος του Rüstem
Κρίδεια 420.00
Ahmed γιος του İsma'il
Κρίδεια 380.00
Murad γιος του Ahmed
Κρίδεια 80.00
Hacı Hüseyin
Κρίδεια 80.00
Καρά Hasan γιος του Ahmed
Κρίδεια 915.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 14 187.50 1,535.00
002   γη με βλάστηση 7 49.50 830.00
003   7 49.50 830.00
004   βαμβάκι 4 47.00 705.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 47.00 705.00
006   αμπέλι 2 1.50 100.00
007   αμπέλι (bağ) 2 1.50 100.00
008   δημητριακά 1 1.00 25.00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1.00 25.00
010   1 1.00 10.00
011   αλώνι (harman) 1 1.00 10.00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 137.00 695.00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 137.00 695.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 25 125.00
002   ελιές 2 25 125.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 25 125.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 12 12 1,270.00
002   σπίτι (hane) 12 12 1,270.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 9 158 2,600.00
002   πρόβατα (agnam) 3 150 1,200.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200.00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200.00
005   αγελάδα (inek) 2 4 400.00
006   μουλάρι (katir) 1 1 300.00
007   βόδι (öküz) 2 2 500.00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 2 500.00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:59 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κρίδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5539/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό