Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5540
UUID βάσης δεδομένων: 3c2edb6b-13ba-46af-89ba-0df53ef3fef4
Όνομα: Βασίλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vasili
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Καρπασίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vasili
Βασίλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vasili
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.500,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.470,0 0,0 2.430,0 2.600,0
47,1% 0,0% 25,6% 27,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Καρπασίας:
5,00
944,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
15,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
5,00
1.019,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
5,00
1.021,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
14,00
2.083,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Καρπασίας:
443,50
39.819,56
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Καρπασίας:
4.470,00
687.684,00
0,7%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
398,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
6,00
1.131,00
0,5%
Καζάς Καρπασίας:
0,00
6.146,00
0,0%
Καζάς Καρπασίας:
6,00
1.564,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
0,00
42.725,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.430,00
246.990,00
1,0%
Καζάς Καρπασίας:
5,00
1.158,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Καρπασίας:
61,00
16.790,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
2.600,00
373.721,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Καρπασίας:
9.500,00
1.351.120,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Elhac Mehmed γιος του Hacı Cafer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλι 12.330,00
Mehmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλι 715,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλι 1.455,00
Said γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλι 455,00
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βασίλι 400,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 443,50 4.470,00
002   γη με βλάστηση 9 182,50 3.160,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 8,50 425,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 8,50 425,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı dut bağçesi) 1 8,50 425,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 174,00 2.735,00
007   βαμβάκι 4 164,00 2.460,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 164,00 2.460,00
009   δημητριακά 4 10,00 275,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 10,00 275,00
011   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
012   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 260,00 1.300,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 260,00 1.300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 6 2.430,00
002   σπίτι (hane) 4 4 1.030,00
003   Μύλοι 2 2 1.400,00
004   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 2 2 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 60 2.350,00
002   πρόβατα (agnam) 1 50 400,00
003   μουλάρι (katir) 1 4 1.200,00
004   βόδι (öküz) 2 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 10:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βασίλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5540/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό